Skip to main content

Text 1

Text 1

Text

Verš

vande gurūn īśa-bhaktān
īśam īśāvatārakān
tat-prakāśāṁś ca tac-chaktīḥ
kṛṣṇa-caitanya-saṁjñakam
vande gurūn īśa-bhaktān
īśam īśāvatārakān
tat-prakāśāṁś ca tac-chaktīḥ
kṛṣṇa-caitanya-saṁjñakam

Synonyms

Synonyma

vande — I offer respectful obeisances; gurūn — unto the spiritual masters; īśa-bhaktān — unto the devotees of the Supreme Lord; īśam — unto the Supreme Lord; īśa-avatārakān — unto the incarnations of the Supreme Lord; tat — of the Supreme Lord; prakāśān — unto the manifestations; ca — and; tat — of the Supreme Lord; śaktīḥ — unto the potencies; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saṁjñakam — named.

vande — skládám uctivé poklony; gurūn — duchovním mistrům; īśa-bhaktān — oddaným Nejvyššího Pána; īśam — Nejvyššímu Pánu; īśa-avatārakān — inkarnacím Nejvyššího Pána; tat — Nejvyššího Pána; prakāśān — projevením; ca — a; tat — Nejvyššího Pána; śaktīḥ — energiím; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saṁjñakam — který se jmenuje.

Translation

Překlad

I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, the devotees of the Lord, the Lord’s incarnations, His plenary portions, His energies and the primeval Lord Himself, Śrī Kṛṣṇa Caitanya.

Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, Jeho úplným částem, Jeho energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.