Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Бгаґавад-ґı̄та̄ як вона є

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
ГЛАВА ПЕРША: Огляд армій на полі бою Курукшетра
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
ГЛАВА ДРУГА: Огляд Бгаґавад-ґı̄ти
Chapter Three: Karma-yoga
ГЛАВА ТРЕТЯ: Карма-йоґа
Chapter Four: Transcendental Knowledge
ГЛАВА ЧЕТВЕРТА: Трансцендентальне знання
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
ГЛАВА П’ЯТА: Діяльність в свідомості Кр̣шн̣и
Chapter Six: Dhyāna-yoga
ГЛАВА ШОСТА: Дгйа̄на-йоґа
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
ГЛАВА СЬОМА: Знання Абсолюту
Chapter Eight: Attaining the Supreme
ГЛАВА ВОСЬМА: Осягнення Всевишнього
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
ГЛАВА ДЕВ’ЯТА: Найпотаємніше знання
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
ГЛАВА ДЕСЯТА: Щедроти Абсолюту
Chapter Eleven: The Universal Form
ГЛАВА ОДИНАДЦЯТА: Всесвітня форма
Chapter Twelve: Devotional Service
ГЛАВА ДВАНАДЦЯТА: Віддане служіння
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
ГЛАВА ТРИНАДЦЯТА: Природа, той, хто насолоджується, і свідомість
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
ГЛАВА ЧОТИРНАДЦЯТА: Три ґун̣и матеріальної природи
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
ГЛАВА П’ЯТНАДЦЯТА: Йоґа Вищої Особи
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
ГЛАВА ШІСТНАДЦЯТА: Божественні і демонічні натури
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
ГЛАВА СІМНАДЦЯТА: Різновиди віри
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
ГЛАВА ВІСІМНАДЦЯТА: Завершення. Досконалість відречення