Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Bhagavad-gītā zoals ze is

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
Hoofdstuk 1: HET AANSCHOUWEN VAN DE STRIJDMACHTEN OP HET SLAGVELD VAN KURUKSETRA
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
Hoofdstuk 2: SAMENVATTING VAN DE GITA
Chapter Three: Karma-yoga
Hoofdstuk 3: KARMA-YOGA
Chapter Four: Transcendental Knowledge
Hoofdstuk 4: TRANSCENDENTALE KENNIS
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
Hoofdstuk 5: KARMA-YOGA: ACTIVITEIT IN KRISHNA-BEWUSTZIJN
Chapter Six: Dhyāna-yoga
Hoofdstuk 6: DHYANA-YOGA
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
Hoofdstuk 7: KENNIS VAN DE ABSOLUTE
Chapter Eight: Attaining the Supreme
Hoofdstuk 8: HET BEREIKEN VAN DE ALLERHOOGSTE
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
Hoofdstuk 9: DE MEEST VERTROUWELIJKE KENNIS
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
Hoofdstuk 10: DE VOLHEID VAN DE ABSOLUTE
Chapter Eleven: The Universal Form
Hoofdstuk 11: DE KOSMISCHE GEDAANTE
Chapter Twelve: Devotional Service
Hoofdstuk 12: DEVOTIONELE DIENST
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
Hoofdstuk 13: NATUUR, GENIETER EN BEWUSTZIJN
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
Hoofdstuk 14: DE DRIE HOEDANIGHEDEN VAN DE MATERIELE NATUUR
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
Hoofdstuk 15: DE ALLERHOOGSTE PERSOON
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
Hoofdstuk 16: DE GODDELIJKE EN DE DEMONISCHE EIGENSCHAPPEN
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
Hoofdstuk 17: DE VORMEN VAN GELOOF
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
Hoofdstuk 18: CONCLUSIE: DE VOLMAAKTHEID VAN ONTHECHTING