Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Bhagavad-gītā, kokia ji yra

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
PIRMAS SKYRIUS: Kurukṣetros mūšio lauke
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
ANTRAS SKYRIUS: Gītos turinio apžvalga
Chapter Three: Karma-yoga
TREČIAS SKYRIUS: Karma-yoga
Chapter Four: Transcendental Knowledge
KETVIRTAS SKYRIUS: Transcendentinis žinojimas
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
PENKTAS SKYRIUS: Karma-yoga – veikla įsisąmoninus Kṛṣṇą
Chapter Six: Dhyāna-yoga
ŠEŠTAS SKYRIUS: Dhyāna-yoga
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
SEPTINTAS SKYRIUS: Absoliuto pažinimas
Chapter Eight: Attaining the Supreme
AŠTUNTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo pasiekimas
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
DEVINTAS SKYRIUS: Slaptingiausias žinojimas
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
DEŠIMTAS SKYRIUS: Absoliuto turtingumas
Chapter Eleven: The Universal Form
VIENUOLIKTAS SKYRIUS: Visatos pavidalas
Chapter Twelve: Devotional Service
DVYLIKTAS SKYRIUS: Pasiaukojimo tarnystė
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
TRYLIKTAS SKYRIUS: Gamta, besimėgaujantis subjektas ir sąmonė
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
KETURIOLIKTAS SKYRIUS: Trys materialios gamtos guṇos
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
PENKIOLIKTAS SKYRIUS: Aukščiausiojo Asmens yoga
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
ŠEŠIOLIKTAS SKYRIUS: Dieviškos ir demoniškos prigimtys
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS: Tikėjimo atmainos
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
AŠTUONIOLIKTAS SKYRIUS: Atsižadėjimo tobulumas