Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

A Bhagavad-gita úgy, ahogy van

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
ELSŐ FEJEZET: Hadiszemle a kurukṣetrai csatamezőn
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
MÁSODIK FEJEZET: A Bhagavad-gītā tartalmának összefoglalása
Chapter Three: Karma-yoga
HARMADIK FEJEZET: Karma-yoga
Chapter Four: Transcendental Knowledge
NEGYEDIK FEJEZET: Transzcendentális tudás
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
ÖTÖDIK FEJEZET: Karma-yoga – cselekvés Kṛṣṇa-tudatban
Chapter Six: Dhyāna-yoga
HATODIK FEJEZET: Dhyāna-yoga
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
HETEDIK FEJEZET: Az Abszolútról szóló tudás
Chapter Eight: Attaining the Supreme
NYOLCADIK FEJEZET: A Legfelsőbb elérése
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
KILENCEDIK FEJEZET: A legbizalmasabb tudás
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
TIZEDIK FEJEZET: Az Abszolút fensége
Chapter Eleven: The Universal Form
TIZENEGYEDIK FEJEZET: A kozmikus forma
Chapter Twelve: Devotional Service
TIZENKETTEDIK FEJEZET: Az odaadó szolgálat
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
TIZENHARMADIK FEJEZET: A természet, az élvező és a tudat
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
TIZENNEGYEDIK FEJEZET: Az anyagi természet három kötőereje
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
TIZENÖTÖDIK FEJEZET: A Legfelsőbb Személy elérésének yogája
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
TIZENHATODIK FEJEZET: Az isteni és a démoni természet
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
TIZENHETEDIK FEJEZET: A hit fajtái
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
TIZENNYOLCADIK FEJEZET: Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás