Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Bhagavad-gītā nii nagu see on

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
ESIMENE PEATÜKK: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
TEINE PEATÜKK: Gītā sisu kokkuvõte
Chapter Three: Karma-yoga
KOLMAS PEATÜKK: Karma-jooga
Chapter Four: Transcendental Knowledge
NELJAS PEATÜKK: Transtsendentaalsed teadmised
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
VIIES PEATÜKK: Karma-jooga — tegevus Kṛṣṇa teadvuses
Chapter Six: Dhyāna-yoga
KUUES PEATÜKK: Dhyāna-jooga
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
SEITSMES PEATÜKK: Teadmised Absoluudist
Chapter Eight: Attaining the Supreme
KAHEKSAS PEATÜKK: Kõrgeimani jõudmine
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
ÜHEKSAS PEATÜKK: Kõige väärtuslikumad teadmised
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
KÜMNES PEATÜKK: Absoluudi külluslikkus
Chapter Eleven: The Universal Form
HETEISTKÜMNES PEATÜKK: Kõiksuse kuju
Chapter Twelve: Devotional Service
KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK: Pühendunud teenimine
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
KOLMETEISTKÜMNES PEATÜKK: Loodus, nautija ja teadvus
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
NELJATEISTKÜMNES PEATÜKK: Materiaalse looduse kolm guṇat
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
VIIETEISTKÜMNES PEATÜKK: Kõrgeima Isiku jooga
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
KUUETEISTKÜMNES PEATÜKK: Jumalikud ja deemonlikud omadused
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
KAHEKSATEISTKÜMNES PEATÜKK: Järeldus — loobumuse täiuslikkus