Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Bhagavad-gītā som den er

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
KAPITEL ET:: Besigtigelse af hærene på Kurukṣetras slagmark
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
KAPITEL TO:: Sammenfatning af Bhagavad-gītās indhold
Chapter Three: Karma-yoga
KAPITEL TRE:: Karma-yoga
Chapter Four: Transcendental Knowledge
KAPITEL FIRE: Transcendental viden
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
KAPITEL FEM: Karma-yoga – handling i Kṛṣṇa-bevidsthed
Chapter Six: Dhyāna-yoga
KAPITEL SEKS: Dhyāna-yoga
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
KAPITEL SYV: Viden om den Absolutte
Chapter Eight: Attaining the Supreme
KAPITEL OTTE: Opnåelse af den Højeste
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
KAPITEL NI: Den mest fortrolige viden
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
KAPITEL TI: Den Absoluttes overdådighed
Chapter Eleven: The Universal Form
KAPITEL ELLEVE: Den universelle form
Chapter Twelve: Devotional Service
KAPITEL TOLV: Hengiven tjeneste
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
KAPITEL TRETTEN: Naturen, nyderen og bevidsthed
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
KAPITEL FJORTEN: Den materielle naturs tre kvaliteter
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
KAPITEL FEMTEN: Den Højeste Persons yoga
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
KAPITEL SEKSTEN: De guddommelige og dæmoniske naturer
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
KAPITEL SYTTEN: De forskellige former for tro
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
KAPITEL ATTEN: Konklusion – forsagelsens fuldkommenhed