Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Devanagari

Деванагарі

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: ।
वेद्यं पवित्रम् ॐकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

Text

Текст

pitāham asya jagato
mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁ-kāra
ṛk sāma yajur eva ca
піта̄хам асйа джаґато
ма̄та̄ дга̄та̄ піта̄махах̣
ведйам̇ павітрам ом̇ка̄ра
р̣к са̄ма йаджур ева ча

Synonyms

Послівний переклад

pitā — father; aham — I; asya — of this; jagataḥ — universe; mātā — mother; dhātā — supporter; pitāmahaḥ — grandfather; vedyam — what is to be known; pavitram — that which purifies; oṁ-kāra — the syllable oṁ; ṛk — the Ṛg Veda; sāma — the Sāma Veda; yajuḥ — the Yajur Veda; eva — certainly; ca — and.

піта̄ — батько; ахам — Я; асйа — цього; джаґатах̣ — всесвіту; ма̄та̄—мати; дга̄та̄—той, хто підтримує; піта̄махах̣—дід; ведйам— предмет пізнання; павітрам—те, що очищує; ом̇-ка̄рах̣—склад ом̇; р̣кР̣ґ Веда; са̄маСа̄ма Веда; йаджух̣Йаджур Веда; ева—неодмінно; ча—і.

Translation

Переклад

I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable oṁ. I am also the Ṛg, the Sāma and the Yajur Vedas.

Я — батько всесвіту і мати, опора і прадід його. Я — об’єкт пізнання, і той, хто очищує, і Я — склад ом̇. Я також Р̣ґ, Са̄ма і Йаджур Веда.

Purport

Коментар

The entire cosmic manifestations, moving and nonmoving, are manifested by different activities of Kṛṣṇa’s energy. In the material existence we create different relationships with different living entities who are nothing but Kṛṣṇa’s marginal energy; under the creation of prakṛti some of them appear as our father, mother, grandfather, creator, etc., but actually they are parts and parcels of Kṛṣṇa. As such, these living entities who appear to be our father, mother, etc., are nothing but Kṛṣṇa. In this verse the word dhātā means “creator.” Not only are our father and mother parts and parcels of Kṛṣṇa, but the creator, grandmother and grandfather, etc., are also Kṛṣṇa. Actually any living entity, being part and parcel of Kṛṣṇa, is Kṛṣṇa. All the Vedas, therefore, aim only toward Kṛṣṇa. Whatever we want to know through the Vedas is but a progressive step toward understanding Kṛṣṇa. That subject matter which helps us purify our constitutional position is especially Kṛṣṇa. Similarly, the living entity who is inquisitive to understand all Vedic principles is also part and parcel of Kṛṣṇa and as such is also Kṛṣṇa. In all the Vedic mantras the word oṁ, called praṇava, is a transcendental sound vibration and is also Kṛṣṇa. And because in all the hymns of the four Vedas – Sāma, Yajur, Ṛg and Atharva – the praṇava, or oṁ-kāra, is very prominent, it is understood to be Kṛṣṇa.

Всезагальні космічні творіння, рухомі і нерухомі, виявляються завдяки різноманітній діяльності енерґії Кр̣шн̣и. В матеріальному існуванні ми вступаємо в різноманітні стосунки з різними живими істотами, які являють собою межову енерґію Кр̣шн̣и, але в процесі проявлення пракр̣ті, деякі з них виступають в ролі наших батьків, матерів, дідів тощо, хоча насправді вони — невід’ємні часточки Кр̣шн̣и. Ці живі істоти, хоча вони й виконують роль наших батьків, матерів тощо, є ніщо інше, як Кр̣шн̣а. В цьому вірші слово дга̄та̄ означає «творець». І не тільки наші батько й мати є невід’ємними елементарними частками Кр̣шн̣и, але й батьки наших батьків й т. ін., також є Кр̣шн̣а. Насправді кожна жива істота, як Його невід’ємна частка, є Кр̣шн̣ою. Тому всі Веди мають своєю метою лише Кр̣шн̣у. Все, про що б ми не бажали дізнатись з Вед, буде подальшим кроком в пізнанні Кр̣шн̣и. Все те, що допомагає нам очиститись і досягти нашого істинного становища, є Кр̣шн̣а. Так само, жива істота, яка прагне усвідомити всі ведичні принципи, також є невід’ємна частка Кр̣шн̣и, і треба розуміти, що вона — теж Кр̣шн̣а. Звук ом̇, або пран̣ава, що зустрічаємо в усіх ведичних мантрах, являє собою трансцендентну звукову вібрацію, і він також є Кр̣шн̣а. В усіх гімнах чотирьох Вед (Са̄ма, Йаджур, Р̣ґ й Атгарва) пран̣ава, або ом̇ка̄ра посідає надзвичайно важливе місце, і тому слід розуміти, що він — також Кр̣шн̣а.