Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Devanagari

Devanagari

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदु: ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना: ॥ १७ ॥

Text

Tekst

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ

Synonyms

Synonyms

sahasra — one thousand; yuga — millenniums; paryantam — including; ahaḥ — day; yat — that which; brahmaṇaḥ — of Brahmā; viduḥ — they know; rātrim — night; yuga — millenniums; sahasra-antām — similarly, ending after one thousand; te — they; ahaḥ-rātra — day and night; vidaḥ — who understand; janāḥ — people.

sahasra — tuhat; yuga — ajastud; paryantam — kaasa arvates; ahaḥ — päev; yat — see, mis; brahmaṇaḥ — Brahmā; viduḥ — nad teavad; rātrim — öö; yuga — ajastud; sahasra-antām — samamoodi, tuhande järel lõppedes; te — nemad; ahaḥ-rātra — päev ja öö; vidaḥ — kes mõistavad; janāḥ — inimesed.

Translation

Translation

By human calculation, a thousand ages taken together form the duration of Brahmā’s one day. And such also is the duration of his night.

Inimeste ajaarvestuse kohaselt on ühe Brahmā päeva pikkuseks tuhat ajastut ning sama kaua kestab ka üks Brahmā öö.

Purport

Purport

The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. A kalpa is a day of Brahmā, and one day of Brahmā consists of a thousand cycles of four yugas, or ages: Satya, Tretā, Dvāpara and Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom and religion, there being practically no ignorance and vice, and the yuga lasts 1,728,000 years. In the Tretā-yuga vice is introduced, and this yuga lasts 1,296,000 years. In the Dvāpara-yuga there is an even greater decline in virtue and religion, vice increasing, and this yuga lasts 864,000 years. And finally in Kali-yuga (the yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years) there is an abundance of strife, ignorance, irreligion and vice, true virtue being practically nonexistent, and this yuga lasts 432,000 years. In Kali-yuga vice increases to such a point that at the termination of the yuga the Supreme Lord Himself appears as the Kalki avatāra, vanquishes the demons, saves His devotees, and commences another Satya-yuga. Then the process is set rolling again. These four yugas, rotating a thousand times, comprise one day of Brahmā, and the same number comprise one night. Brahmā lives one hundred of such “years” and then dies. These “hundred years” by earth calculations total to 311 trillion and 40 billion earth years. By these calculations the life of Brahmā seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity it is as brief as a lightning flash. In the Causal Ocean there are innumerable Brahmās rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahmā and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux.

Materiaalne universum eksisteerib vaid teatud aja jooksul. See avaldub kalpade tsüklites. Üks kalpa on üks Brahmā päev ning üks Brahmā päev koosneb tuhandest nelja yuga ehk ajastu tsüklist. Need neli yugat on satya, tretā, dvāpara ja kali. Satya ajastut iseloomustavad vooruslikkus, teadmised ja religioon; see yuga on praktiliselt täiesti vaba teadmatusest ja pahedest ning kestab 1 728 000 aastat. Tretā-yuga ajal, mis kestab 1 296 000 aastat, ilmnevad juba ka pahed. Dvāpara-yuga jooksul toimub veelgi suurem kõrvalekaldumine vooruslikkusest ja religioonist ning pahed võtavad enam võimust. Dvāpara-yuga kestab 864 000 aastat. Viimases yugas, kali- yugas, mida oleme kogenud viimase viie tuhande aasta jooksul, on täielikult võimust võtnud vaen, teadmatus, ateism ja pahed ning tõeline vooruslikkus on praktiliselt kadunud. See yuga kestab 432 000 aastat. Kali-yuga ajal võtavad pahed sedavõrd võimust, et selle lõpul ilmub Kõigekõrgem Jumal Ise Kalki-avatārana, hävitades deemonid, päästes Oma pühendunud ning andes alguse uuele satya-yugale. Sedasi algab yugade tsükkel uuesti. Kordudes tuhat korda, on need neli yugat ühe Brahmā päeva pikkuseks, ning sama kaua kestab ka Brahmā öö. Brahmā elab sada sellist „aastat" ning seejärel sureb. Maa kalkulatsioonide kohaselt on need „sada aastat" kokku 311 biljonit ja 40 miljardit aastat. Neid arvutusi vaadates tundub Brahmā elu lõputu ja imepärasena, kuid igaviku vaatepunktist on see sama lühike kui valgusesähvatus. Põhjuste ookeanis tõuseb ja kaob lugematul hulgal Brahmāsid kui veemulle Atlandi ookeanis. Brahmā ja tema loome on kõik osa materiaalsest universumist ning muutuvad seetõttu pidevalt.

In the material universe not even Brahmā is free from the process of birth, old age, disease and death. Brahmā, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe – therefore he at once attains liberation. Elevated sannyāsīs are promoted to Brahmā’s particular planet, Brahmaloka, which is the highest planet in the material universe and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system, but in due course Brahmā and all the inhabitants of Brahmaloka are subject to death, according to the law of material nature.

Materiaalses universumis pole isegi mitte Brahmā vaba sündimisest, vanadusest, haigustest ja surmast. Brahmā teenib aga otseselt Kõigekõrgemat Jumalat, juhtides seda universumit, ning saavutab seetõttu pärast surma kohe vabanemise. Kõrgelt arenenud sannyāsīdel võimaldatakse tõusta Brahmā planeedile, Brahmalokale, mis on materiaalse maailma kõrgeim planeet ning mis jääb alles ka siis, kui kõik ülejäänud kõrgemate planetaarsüsteemide taevalikud planeedid hävitatakse. Aja jooksul peavad aga materiaalse looduse seaduse kohaselt ka Brahmā ja Brahmaloka elanikud surmale alistuma.