Skip to main content

TEXT 13

13. VERS

Devanagari

Devanagari

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

Text

Szöveg

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Szó szerinti jelentés

oṁ — the combination of letters oṁ (oṁ-kāra); iti — thus; eka-akṣaram — the one syllable; brahma — absolute; vyāharan — vibrating; mām — Me (Kṛṣṇa); anusmaran — remembering; yaḥ — anyone who; prayāti — leaves; tyajan — quitting; deham — this body; saḥ — he; yāti — achieves; paramām — the supreme; gatim — destination.

oṁ – az oṁ hangkombináció (oṁkāra); iti – így; eka-akṣaram – az egyetlen szótagot; brahma – abszolútat; vyāharan – zengve; mām – Rám (Kṛṣṇára); anusmaran – emlékezve; yaḥ – bárki; prayāti – eltávozik; tyajan – elhagyva; deham – ezt a testet; saḥ – ő; yāti – eléri; paramām – a legfelsőbbet; gatim – célt.

Translation

Fordítás

After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable oṁ, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets.

Ha a yoga e gyakorlatát elsajátító és a hangok tökéletes kombinációját, a szent oṁ szótagot zengő személy teste elhagyásakor az Istenség Legfelsőbb Személyiségére gondol, bizonyosan a lelki bolygókra kerül.

Purport

Magyarázat

It is clearly stated here that oṁ, Brahman and Lord Kṛṣṇa are not different. The impersonal sound of Kṛṣṇa is oṁ, but the sound Hare Kṛṣṇa contains oṁ. The chanting of the Hare Kṛṣṇa mantra is clearly recommended for this age. So if one quits his body at the end of life chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets, according to the mode of his practice. The devotees of Kṛṣṇa enter the Kṛṣṇa planet, Goloka Vṛndāvana. For the personalists there are also innumerable other planets, known as Vaikuṇṭha planets, in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the brahma-jyotir.

Ez a vers világosan kijelenti: az oṁ, a Brahman és az Úr Kṛṣṇa nem különböznek egymástól. Az oṁ Kṛṣṇa személytelen hangvibrációja, de a Hare Kṛṣṇa hang tartalmazza az oṁot. Az írások erre a korszakra félreérthetetlenül a Hare Kṛṣṇa mantra éneklését javasolják. Ha valaki a Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare éneklése közben hagyja el a testét, akkor minden kétséget kizárva az egyik lelki bolygóra jut, attól függően, milyen utat követett. Kṛṣṇa bhaktái az Ő bolygójára, vagyis Goloka-Vṛndāvanára kerülnek. A személyes filozófia hívei a lelki világ megszámlálhatatlan sokaságú bolygóinak egyikére, valamelyik Vaikuṇṭha-bolygóra kerülnek, míg az imperszonalisták a brahmajyotiban maradnak.