Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Devanagari

Devanagari

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

Text

Tekst

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synonyms

oṁ — the combination of letters oṁ (oṁ-kāra); iti — thus; eka-akṣaram — the one syllable; brahma — absolute; vyāharan — vibrating; mām — Me (Kṛṣṇa); anusmaran — remembering; yaḥ — anyone who; prayāti — leaves; tyajan — quitting; deham — this body; saḥ — he; yāti — achieves; paramām — the supreme; gatim — destination.

oṁ — bogstavskombinationen oṁ (oṁkāra); iti — således; eka-akṣaram — den ene stavelse; brahma — absolutte; vyāharan — imens han frembringer; mām — Mig (Kṛṣṇa); anusmaran — imens han husker; yaḥ — enhver, som; prayāti — forlader (dør); tyajan — idet han opgiver; deham — denne krop; saḥ — han; yāti — opnår; paramām — det højeste; gatim — bestemmelsessted.

Translation

Translation

After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable oṁ, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets.

Hvis man tænker på Guddommens Højeste Personlighed og forlader sin krop efter at være blevet situeret i denne yoga-praksis, imens man reciterer den hellige stavelse oṁ, den højeste bogstavskombination, vil man med sikkerhed nå de åndelige planeter.

Purport

Purport

It is clearly stated here that oṁ, Brahman and Lord Kṛṣṇa are not different. The impersonal sound of Kṛṣṇa is oṁ, but the sound Hare Kṛṣṇa contains oṁ. The chanting of the Hare Kṛṣṇa mantra is clearly recommended for this age. So if one quits his body at the end of life chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets, according to the mode of his practice. The devotees of Kṛṣṇa enter the Kṛṣṇa planet, Goloka Vṛndāvana. For the personalists there are also innumerable other planets, known as Vaikuṇṭha planets, in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the brahma-jyotir.

FORKLARING: Her angives det tydeligt, at oṁ, Brahman og Herren Kṛṣṇa ikke er forskellige fra hinanden. Den upersonlige lyd af Kṛṣṇa er oṁ, men lyden “Hare Kṛṣṇa” indeholder oṁ. Fremsigelsen af Hare Kṛṣṇa-mantraet bliver klart anbefalet i denne tidsalder. Så hvis man ved slutningen på sit liv forlader sin krop, mens man fremsiger Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, kan man være sikker på at komme til de åndelige planeter i overensstemmelse med sin praksis. Kṛṣṇas hengivne kommer til Kṛṣṇa-planeten, Goloka Vṛndāvana. For personalisterne er der i den åndelige himmel også utallige andre planeter, der kaldes for Vaikuṇṭha-planeter, men upersonalisterne forbliver i brahmajyoti.