Skip to main content

TEXT 41

TEXT 41

Devanagari

Деванагарі

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: ।
श‍ुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

Text

Текст

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate
пра̄пйа пун̣йа-кр̣та̄м̇ лока̄н
ушітва̄ ш́а̄ш́ватı̄х̣ сама̄х̣
ш́учı̄на̄м̇ ш́рı̄мата̄м̇ ґехе
йоґа-бграшт̣о ’бгіджа̄йате

Synonyms

Послівний переклад

prāpya — after achieving; puṇya-kṛtām — of those who performed pious activities; lokān — planets; uṣitvā — after dwelling; śāśvatīḥ — many; samāḥ — years; śucīnām — of the pious; śrī-matām — of the prosperous; gehe — in the house; yoga-bhraṣṭaḥ — one who has fallen from the path of self-realization; abhijāyate — takes his birth.

пра̄пйа—досягнувши; пун̣йа-кр̣та̄м—тих, хто здійснює доброчесну діяльність; лока̄н — планет; ушітва̄ — після проживання; ш́а̄ш́ватı̄х̣—багато; сама̄х̣—роки; ш́ӯчı̄на̄м—доброчесного; ш́рı̄-мата̄м— що процвітає; ґехе—у домі; йоґа-бграшт̣ах̣—той, хто зійшов з шляху самоусвідомлення; абгіджа̄йате—народжується.

Translation

Переклад

The unsuccessful yogī, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people, or into a family of rich aristocracy.

Невдалий йоґ після багатьох-багатьох років щасливого життя на планетах, де мешкають праведні істоти, народжується в родині доброчесних людей або в заможній шляхетній сім’ї.

Purport

Коментар

The unsuccessful yogīs are divided into two classes: one is fallen after very little progress, and one is fallen after long practice of yoga. The yogī who falls after a short period of practice goes to the higher planets, where pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet, to take birth in the family of a righteous brāhmaṇa Vaiṣṇava or of aristocratic merchants.

Невдалих йоґів можна розділити на дві категорії: одні падають вже на початку свого шляху, інші ж деґрадують після невеличкого проґресу, інші ж падають вже після тривалих занять йоґою. Йоґ, який невдовзі падає, іде на вищі планети, на які допускають доброчесних істот. Після тривалого життя там, йоґ знову повертається на цю планету, щоб народитись в родині доброчесних бра̄хман̣-ваішн̣ав або в сім’ї шляхетних комерсантів.

The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Kṛṣṇa consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed, by the grace of the Lord, to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Kṛṣṇa consciousness.

Істинна мета йоґи — досягнути найвищої досконалості свідомості Кр̣шн̣и, як пояснюватиметься в останньому вірші даної глави. Однак, тим, хто не домагається наполегливо такого рівня і не встоює перед матеріальними спокусами, дозволено, з Господньої ласки, повністю використати свої матеріальні нахили. А після цього їм надається сприятлива можливість вести заможне життя в добропорядних або шляхетних сім’ях. Народжені в таких сім’ях можуть скористатись такими привілеями і спробувати піднятися до цілковитого усвідомлення Кр̣шн̣и.