Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Devanagari

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Tekst

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

Synonyms

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

ārurukṣoḥ — see, kes on just alustanud jooga praktiseerimist; muneḥ — targa; yogam — kaheksaastmelist joogasüsteemi; karma — töö; kāraṇam — vahendid; ucyate — öeldakse olevat; yoga — kaheksaastmeline jooga; ārūḍhasya — selle, kes on saavutanud; tasya — tema; eva — kindlasti; śamaḥ — kõikide materiaalsete tegevuste peatamine; kāraṇam — vahendid; ucyate — öeldakse olevat.

Translation

Translation

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Sellele, kes alles alustab kaheksaastmelise joogasüsteemi praktiseerimist, on vahendiks töö; joogas juba kaugele jõudnule on aga lõppeesmärgi saavutamise vahendiks materiaalsete tegevuste peatamine.

Purport

Purport

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

Kõigekõrgemaga ühendusse astumise protsessi nimetatakse joogaks. Seda võib võrrelda trepiga, mis viib kõrgeima vaimse eneseteadvustamiseni. See trepp algab elusolendi madalaimatest materiaalsetest tingimustest ning lõpeb täieliku eneseteadvustamisega puhtas vaimses elus. Vastavalt kõrgusele tuntakse selle trepi astmeid erinevate nimede all. Kuid kokkuvõttes nimetatakse seda treppi tervikuna joogaks, mille võib jagada kolme ossa, nimelt jñāna-joogaks, dhyāna-joogaks ja bhakti-joogaks. Trepi algust nimetatakse yogārurukṣu tasandiks ning kõrgeimaks astmeks on yogārūḍha.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

Mis puutub kaheksaastmelisse joogasse, siis püüdlusi selle alguses siseneda meditatsiooni reguleerivate printsiipide järgimise läbi ja erinevate istumisharjutuste praktiseerimist (mis on enam või vähem kehalised harjutused) vaadeldakse kui resultaatidele suunatud materiaalset tegevust. Kõik sellised tegevused viivad aga mõistuse täieliku tasakaalu saavutamiseni, mis võimaldab kontrollida oma meeli. Kui inimene on meditatsiooni praktiseerimises edasi jõudnud, lõpetab ta kõik segavad mõttetegevused.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene tõuseb aga otsekohe meditatsiooni tasandile, sest ta mõtleb alati Kṛṣṇast. Ning olles pidevalt hõivatud Kṛṣṇa teenimisega, on ta kõikidest materiaalsetest tegevustest loobunud.