Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Devanagari

Деванагарі

नात्यश्न‍तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न‍त: ।
न चातिस्वप्‍नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

Text

Текст

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
на̄тй-аш́натас ту йоґо ’сті
на чаіка̄нтам анаш́натах̣
на ча̄ті-свапна-ш́ı̄ласйа
джа̄ґрато наіва ча̄рджуна

Synonyms

Послівний переклад

na — never; ati — too much; aśnataḥ — of one who eats; tu — but; yogaḥ — linking with the Supreme; asti — there is; na — nor; ca — also; ekāntam — overly; anaśnataḥ — abstaining from eating; na — nor; ca — also; ati — too much; svapna-śīlasya — of one who sleeps; jāgrataḥ — or one who keeps night watch too much; na — not; eva — ever; ca — and; arjuna — O Arjuna.

на—ніколи; аті—надто багато; аш́натах̣—того, хто їсть; ту— але; йоґах̣—єднання із Всевишнім; асті—є; на—не; ча—також; ека̄нтам—надто; анаш́натах̣—того, хто утримується від їжі; на— не; ча—також; аті—забагато; свапна-ш́ı̄ласйа—того, хто спить; джа̄ґратах̣—або того, хто не спить достатньо; на—не; ева—коли- небудь; ча—і; арджуна—о Арджуно.

Translation

Переклад

There is no possibility of one’s becoming a yogī, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

О Арджуно, не може стати йоґом той, хто їсть надто багато або надто мало, спить надто багато або спить недостатньо.

Purport

Коментар

Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogīs. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad-gītā. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating food which is not first offered to Kṛṣṇa will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Anyone who eats for sense pleasure, or cooks for himself, not offering his food to Kṛṣṇa, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa. A person in Kṛṣṇa consciousness does not eat anything which is not first offered to Kṛṣṇa. Therefore, only the Kṛṣṇa conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Kṛṣṇa conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than six hours daily. One who sleeps more than six hours out of twenty-four is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga.

Йоґи можуть дізнатись звідси про правильний режим харчування та відпочинку. Їсти забагато означає їсти більше того, ніж потрібно на підтримування життя в тілі. Людям не слід вживати м’яса тварин, адже є достатньо збіжжя, овочів, фруктів й молока. Згідно з Бгаґавад-ґı̄тою, така проста їжа належить до ґун̣и благочестя. Тваринна їжа — для тих, хто перебуває в ґун̣і невігластва. Тому ті, хто з задоволенням вживають їжу тваринного походження, спиртні напої, палять, їдять страви, не запропоновані спочатку Кр̣шн̣і, — страждатимуть від гріховних наслідків, бо вони споживають нечисту їжу. Бгун̃джате те тв аґгам̇ па̄па̄ йе пачантй а̄тма-ка̄ран̣а̄т. Кожен, хто їсть задля власного чуттєвого задоволення або готує для себе, не пропонуючи своєї їжі Кр̣шн̣і, споживає лише гріх. Той, хто споживає гріх і їсть більше того, ніж йому виділено, не може стати досконалим йоґом. Найліпше, якщо людина їсть тільки рештки їжі, запропонованої Кр̣шн̣і. Людина в свідомості Кр̣шн̣и не стане їсти ніякої страви, що не була спочатку запропонована Кр̣шн̣і. Тому лише той, хто усвідомлює Кр̣шн̣у, може досягнути досконалості в заняттях йоґою. Практикувати йоґу також не зможе той, хто штучно утримується від їжі, вигадуючи свою власну методику говіння. Людина в свідомості Кр̣шн̣и дотримується постів, як це радять священні писання. Вона не говіє і не їсть більше того, ніж потрібно, й тому спроможна слідувати шляхом йоґи. Той, хто їсть забагато, вночі бачитиме багато снів і, відповідно, спатиме більше, ніж потрібно. Не треба спати більше шести годин на добу. На того, хто спить більше шести годин, безумовно, впливає ґун̣а невігластва. Людина в ґун̣і невігластва млява і схильна багато спати. Така людина не може практикувати йоґу.