Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Devanagari

Devanagari

नात्यश्न‍तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न‍त: ।
न चातिस्वप्‍नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

Text

Tekst

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna

Synonyms

Synoniemen

na — never; ati — too much; aśnataḥ — of one who eats; tu — but; yogaḥ — linking with the Supreme; asti — there is; na — nor; ca — also; ekāntam — overly; anaśnataḥ — abstaining from eating; na — nor; ca — also; ati — too much; svapna-śīlasya — of one who sleeps; jāgrataḥ — or one who keeps night watch too much; na — not; eva — ever; ca — and; arjuna — O Arjuna.

na — nooit; ati — te veel; aśnataḥ — van iemand die eet; tu — maar; yogaḥ — verbinden met de Allerhoogste; asti — er is; na — evenmin; ca — ook; ekāntam — overdreven; anaśnataḥ — zich onthouden van eten; na — evenmin; ca — ook; ati — te veel; svapna-śīlasya — van iemand die slaapt; jāgrataḥ — van iemand die ’s nachts te veel wakker is; na — evenmin; eva — ooit; ca — en; arjuna — o Arjuna.

Translation

Vertaling

There is no possibility of one’s becoming a yogī, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

Men kan onmogelijk een yogī worden, o Arjuna, wanneer men te veel of te weinig eet, te veel slaapt of niet genoeg slaapt.

Purport

Betekenisverklaring

Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogīs. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad-gītā. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating food which is not first offered to Kṛṣṇa will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Anyone who eats for sense pleasure, or cooks for himself, not offering his food to Kṛṣṇa, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa. A person in Kṛṣṇa consciousness does not eat anything which is not first offered to Kṛṣṇa. Therefore, only the Kṛṣṇa conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Kṛṣṇa conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than six hours daily. One who sleeps more than six hours out of twenty-four is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga.

In dit vers wordt de yogī’s aangeraden om hun slaap en eten te reguleren. Te veel eten betekent meer eten dan nodig is om lichaam en ziel bij elkaar te houden. De mens hoeft geen dieren te eten, omdat er een toereikende voorraad granen, groenten, fruit en melk is. Zulk simpel voedsel is volgens de Bhagavad-gītā voedsel in de hoedanigheid goedheid. Vleeseten is voor personen in de hoedanigheid onwetendheid. Zij die zich daarom te goed doen aan vleeseten, drinken, roken en het eten van voedsel dat niet eerst aan Kṛṣṇa geofferd is, zullen slecht karma krijgen, omdat ze alleen maar onzuivere dingen tot zich nemen. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Iedereen die voor zinnelijk genot eet of die voor zichzelf kookt zonder zijn voedsel aan Kṛṣṇa te offeren, eet alleen maar zonde.

Wie zonde eet en meer eet dan hem is toegemeten, kan niet perfect yoga beoefenen. Men zou bij voorkeur alleen moeten eten wat Kṛṣṇa van het aan Hem geofferde voedsel overlaat. Een Kṛṣṇa-bewust persoon eet niets wat niet eerst aan Kṛṣṇa geofferd is. Daarom kan alleen een Kṛṣṇa-bewust persoon perfectie bereiken in het beoefenen van yoga. Ook iemand die zich kunstmatig van eten weerhoudt door zijn eigen methode van vasten te verzinnen, kan geen yoga beoefenen. Een Kṛṣṇa-bewust persoon vast zoals dat in de heilige teksten wordt aangeraden; hij vast of eet niet meer dan nodig is en is op die manier in staat yoga te beoefenen.

Wie meer eet dan noodzakelijk, zal tijdens het slapen veel dromen en daardoor meer slapen dan nodig is. Men zou niet langer dan zes uur per dag moeten slapen. Wie meer dan zes uur van de vierentwintig uur slaapt, wordt zeker beïnvloed door de hoedanigheid onwetendheid. Iemand in de hoedanigheid onwetendheid is lui en geneigd om veel te slapen. Zo iemand kan geen yoga beoefenen.