Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Devanagari

Devanagari

नात्यश्न‍तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न‍त: ।
न चातिस्वप्‍नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

Text

Tekst

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna

Synonyms

Synonyms

na — never; ati — too much; aśnataḥ — of one who eats; tu — but; yogaḥ — linking with the Supreme; asti — there is; na — nor; ca — also; ekāntam — overly; anaśnataḥ — abstaining from eating; na — nor; ca — also; ati — too much; svapna-śīlasya — of one who sleeps; jāgrataḥ — or one who keeps night watch too much; na — not; eva — ever; ca — and; arjuna — O Arjuna.

na — mitte kunagi; ati — liiga palju; aśnataḥ — selle, kes sööb; tu — aga; yogaḥ — Kõigekõrgemaga ühendusse astumine; asti — on; na — ega; ca — samuti; ekāntam — liialt; anaśnataḥ — söömisest hoidumine; na — ega; ca — samuti; ati — liiga palju; svapna-śīlasya — selle, kes magab; jāgrataḥ — või selle, kes on öösel liiga palju üleval; na — ei; eva — kunagi; ca — ja; arjuna — oo, Arjuna.

Translation

Translation

There is no possibility of one’s becoming a yogī, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

Oo, Arjuna, joogiks ei ole võimalik saada inimesel, kes sööb liiga palju või liiga vähe, ega inimesel, kes magab liiga palju või liiga vähe.

Purport

Purport

Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogīs. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad-gītā. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating food which is not first offered to Kṛṣṇa will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Anyone who eats for sense pleasure, or cooks for himself, not offering his food to Kṛṣṇa, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa. A person in Kṛṣṇa consciousness does not eat anything which is not first offered to Kṛṣṇa. Therefore, only the Kṛṣṇa conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Kṛṣṇa conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than six hours daily. One who sleeps more than six hours out of twenty-four is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga.

Selles värsis soovitatakse joogidele söömise ja magamise reguleerimist. Liigsöömine tähendab söömist rohkem kui inimene keha ja hinge kooshoidmiseks vajab. Inimesel pole mingit vajadust loomi süüa, sest on olemas piisavalt teravilju, aedvilju, puuvilju ja piima. Selline lihtne toit kuulub „Bhagavad-gītā" kinnituste kohaselt vooruse guṇasse. Loomne toit on mõeldud neile, kes viibivad teadmatuse guṇa mõju all. Seega saavad neile, kes söövad liha, tarvitavad alkoholi, suitsetavad ja söövad toitu, mida pole eelnevalt pakutud Kṛṣṇale, osaks kannatused oma patuste tegude järelmõjude näol, sest nad tarvitavad ainult ebapuhast toitu. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Igaüks, kes sööb enese meelelise rahuldamise pärast või kes valmistab toitu, pakkumata seda Kṛṣṇale, sööb üksnes pattu. See, kes sööb pattu ning rohkem kui oma jao, ei saa korralikult joogat praktiseerida. Parim toimimisviis on süüa üksnes Kṛṣṇale pakutud toidu jäänuseid. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei söö mitte midagi, mida poleks esmalt pakutud Kṛṣṇale. Seepärast saab ainult Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene jõuda jooga praktiseerimises täiuslikkuseni. Samuti ei saa joogat praktiseerida see, kes söömisest kunstlikult hoidub, järgides omaenda loodud paastumisnõudeid. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene järgib pühakirjades antud paastumispõhimõtteid. Ta ei pea paastu ega söö rohkem kui vaja, ning seetõttu on ta võimeline praktiseerima joogat. See, kes sööb üleliia, näeb magades palju unenägusid, ning on sunnitud magama rohkem kui vajalik. Inimesele piisab ööpäevas kuuetunnisest unest. See, kes magab kahekümne nelja tunni jooksul enam kui kuus tundi, viibib kahtlemata teadmatuse guṇa mõju all. Teadmatuse guṇa mõju all viibiv inimene on laisk ning tahab palju magada. Selline inimene ei saa praktiseerida joogat.