Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Devanagari

Devanagari

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा: ।
छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता: ॥ २५ ॥

Text

Tekst

labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ
labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyms

Synonyms

labhante — achieve; brahma-nirvāṇam — liberation in the Supreme; ṛṣayaḥ — those who are active within; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — who are devoid of all sins; chinna — having torn off; dvaidhāḥ — duality; yata-ātmānaḥ — engaged in self-realization; sarva-bhūta — for all living entities; hite — in welfare work; ratāḥ — engaged.

labhante — de opnår; brahma-nirvāṇam — befrielse i den Højeste; ṛṣayaḥ — de, der er aktive indeni; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — de, der er frie for alle synder; chinna — er skåret bort; dvaidhāḥ — hvis dualitet; yata- ātmānaḥ — engagerede i selverkendelse; sarva-bhūta — for alle levende væsener; hite — i velfærdsarbejde; ratāḥ — beskæftigede.

Translation

Translation

Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings and who are free from all sins achieve liberation in the Supreme.

De, der har sat sig ud over de af tvivl fremkaldte dualiteter, hvis sind er engageret i deres indre, som altid har travlt med at arbejde til gavn for alle levende væsener, og som er fri for al synd, opnår befrielse i den Højeste.

Purport

Purport

Only a person who is fully in Kṛṣṇa consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Kṛṣṇa is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Kṛṣṇa as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Kṛṣṇa conscious person has no doubt about the supremacy of Kṛṣṇa. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love.

FORKLARING: Kun en person, der er helt Kṛṣṇa-bevidst, kan siges at være engageret i velfærdsarbejde til gavn for alle levende væsener. Når man virkelig forstår, at Kṛṣṇa er altings oprindelse, og når man handler i den ånd, handler man til gavn for alle. Menneskehedens lidelser skyldes, at man har glemt, at Kṛṣṇa er den højeste nyder, den højeste ejer og den bedste ven. Det største velfærdsarbejde er derfor at genoplive denne bevidsthed i hele menneskesamfundet. Man kan ikke være engageret i et sådant førsteklasses velfærdsarbejde uden at være befriet i den Højeste. Den Kṛṣṇa-bevidste person er ikke i tvivl om Kṛṣṇas suverænitet. Han har ingen tvivl, for han er helt fri for al synd. Dette er tilstanden af guddommelig kærlighed.

A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one’s difficulties in the hard struggle for life may be found in one’s forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Kṛṣṇa, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle.

En person, der kun bidrager til menneskehedens fysiske velfærd, kan i virkeligheden ikke hjælpe nogen. Midlertidig lindring af den ydre krop eller sindet er ikke fyldestgørende. Den virkelige grund til vores vanskeligheder i den hårde kamp for tilværelsen ligger i, at vi har glemt vores forhold til den Højeste Herre. Når man er helt bevidst om sit forhold til Kṛṣṇa, er man virkelig en befriet sjæl, selv om man måske stadig befinder sig i den materielle verden.