Skip to main content

TEXT 18

VERŠ 18

Devanagari

Dévanágarí

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

Text

Verš

karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt
karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt

Synonyms

Synonyma

karmaṇi — in action; akarma — inaction; yaḥ — one who; paśyet — observes; akarmaṇi — in inaction; ca — also; karma — fruitive action; yaḥ — one who; saḥ — he; buddhi-mān — is intelligent; manuṣyeṣu — in human society; saḥ — he; yuktaḥ — is in the transcendental position; kṛtsna-karma-kṛt — although engaged in all activities.

karmaṇi — v čine; akarma — nečin; yaḥ — ten, kto; paśyet — vidí; akarmaṇi — v nečine; ca — tiež; karma — plodný čin; yaḥ — ten, kto; saḥ — on; buddhi-mān — je inteligentný; manuṣyeṣu — v ľudskej spoločnosti; saḥ — on; yuktaḥ — nachádza sa v transcendentálnom postavení; kṛtsna-karma-kṛt — hoci vykonáva rôzne činy.

Translation

Překlad

One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities.

Ten, kto vidí nečin v čine a čin v nečine, je múdry medzi ľuďmi, a hoci vykonáva rôzne činy, nachádza sa v transcendentálnom postavení.

Purport

Význam

A person acting in Kṛṣṇa consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are all performed for Kṛṣṇa; therefore he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Consequently he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Kṛṣṇa. Akarma means without reaction to work. The impersonalist ceases fruitive activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization, but the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore he engages himself in the activities of Kṛṣṇa consciousness. Because everything is done for Kṛṣṇa, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Kṛṣṇa makes one immune to all sorts of reactionary elements of work.

Človek konajúci s mysľou uprenou na Kṛṣṇu je automaticky vyslobodený z pút karmy. Všetky činy robí pre Kṛṣṇu, a preto neužíva ich výsledky, ani kvôli nim netrpí. Preto je múdry, aj keď je zapojený do všemožných činností určených pre Kṛṣṇu. Jeho činy sa nazývajú akarma, čo znamená, že neprinášajú žiadne hmotné následky. Impersonalisti sa zriekajú všetkých plodonosných činov zo strachu pred následkami, ktoré by mohli byť prekážkou v ich duchovnom pokroku. Personalista však pozná svoje skutočné postavenie večného služobníka Najvyššieho Pána, a preto Mu neváha oddane a s láskou slúžiť. Keďže všetko robí pre Kṛṣṇovo potešenie, prežíva pri vykonávaní oddanej služby transcendentálnu radosť. Takí oddaní netúžia po osobnom zmyslovom pôžitku. Keď človek koná s vedomím, že je večným služobníkom Śrī Kṛṣṇu, je ochránený pred všetkými hmotnými následkami svojej práce.