Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Devanagari

Dévanágarí

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

Text

Verš

karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt
karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt

Synonyms

Synonyma

karmaṇi — in action; akarma — inaction; yaḥ — one who; paśyet — observes; akarmaṇi — in inaction; ca — also; karma — fruitive action; yaḥ — one who; saḥ — he; buddhi-mān — is intelligent; manuṣyeṣu — in human society; saḥ — he; yuktaḥ — is in the transcendental position; kṛtsna-karma-kṛt — although engaged in all activities.

karmaṇi — v činu; akarma — nečin; yaḥ — ten, kdo; paśyet — spatřuje; akarmaṇi — v nečinu; ca — také; karma — čin s touhou po jeho plodech; yaḥ — ten, kdo; saḥ — on; buddhi-mān — je inteligentní; manuṣyeṣu — v lidské společnosti; saḥ — on; yuktaḥ — je v transcendentálním postavení; kṛtsna-karma-kṛt — i když jedná nejrůznějším způsobem.

Translation

Překlad

One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities.

Ten, kdo v činu vidí nečin a v nečinu čin, je mezi lidmi inteligentní, a třebaže se věnuje nejrůznějším činnostem, setrvává v transcendentálním postavení.

Purport

Význam

A person acting in Kṛṣṇa consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are all performed for Kṛṣṇa; therefore he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Consequently he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Kṛṣṇa. Akarma means without reaction to work. The impersonalist ceases fruitive activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization, but the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore he engages himself in the activities of Kṛṣṇa consciousness. Because everything is done for Kṛṣṇa, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Kṛṣṇa makes one immune to all sorts of reactionary elements of work.

Ten, kdo jedná vědom si Kṛṣṇy, přirozeně není spoután karmou. Všechno dělá kvůli Kṛṣṇovi, a proto se z důsledků své práce netěší, ani jimi netrpí. Je tedy inteligentním členem lidské společnosti, třebaže se kvůli Kṛṣṇovi zaměstnává činnostmi všeho druhu. Akarma znamená bez reakcí za jednání. Impersonalista zanechává plodonosných činností ze strachu, aby výsledný čin nebyl překážkou na cestě seberealizace, ale personalista správně porozuměl svému postavení a ví, že je věčný služebník Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto se zaměstnává činnostmi spojenými s vědomím Kṛṣṇy. Jelikož vše dělá pro Kṛṣṇu, prožívá při této službě jen samé transcendentální štěstí. O jeho jednání je řečeno, že je prosté touhy po vlastním smyslovém požitku. Pokud člověk jedná s vědomím, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, ochrání ho to před všemi druhy reakcí, které práce přináší.