Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Devanagari

Devanagari

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽश‍ुभात् ॥ १६ ॥

Text

Tekst

kiṁ karma kim akarmeti
kavayo ’py atra mohitāḥ
tat te karma pravakṣyāmi
yaj jñātvā mokṣyase ’śubhāt
kiṁ karma kim akarmeti
kavayo ’py atra mohitāḥ
tat te karma pravakṣyāmi
yaj jñātvā mokṣyase ’śubhāt

Synonyms

Synonyms

kim — what is; karma — action; kim — what is; akarma — inaction; iti — thus; kavayaḥ — the intelligent; api — also; atra — in this matter; mohitāḥ — are bewildered; tat — that; te — unto you; karma — work; pravakṣyāmi — I shall explain; yat — which; jñātvā — knowing; mokṣyase — you will be liberated; aśubhāt — from ill fortune.

kim — mis on; karma — tegevus; kim — mis on; akarma — tegevusetus; iti — sel moel; kavayaḥ — arukas; api — samuti; atra — selles küsimuses; mohitāḥ — on segadusse aetud; tat — seda; te — sulle; karma — töö; pravakṣyāmi — Ma selgitan; yat — mida; jñātvā — teades; mokṣyase — sa saavutad vabanemise; aśubhāt — ebaõnnest.

Translation

Translation

Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune.

Isegi arukad inimesed ei suuda otsustada, mis on tegevus ja mis tegevusetus. Ma selgitan sulle nüüd, mis on tegevus, ning seda mõistes vabaned sa igasugusest ebaõnnest.

Purport

Purport

Action in Kṛṣṇa consciousness has to be executed in accord with the examples of previous bona fide devotees. This is recommended in the fifteenth verse. Why such action should not be independent will be explained in the text to follow.

Kṛṣṇa teadvuses tuleb toimida vastavalt varasemate tõeliste pühendunute eeskujule. Seda soovitatakse viieteistkümnendas värsis. Seda, miks Kṛṣṇa teadvust ei tohiks praktiseerida iseseisvalt, selgitatakse järgnevas lõigus.

To act in Kṛṣṇa consciousness, one has to follow the leadership of authorized persons who are in a line of disciplic succession as explained in the beginning of this chapter. The system of Kṛṣṇa consciousness was first narrated to the sun-god, the sun-god explained it to his son Manu, Manu explained it to his son Ikṣvāku, and the system is current on this earth from that very remote time. Therefore, one has to follow in the footsteps of previous authorities in the line of disciplic succession. Otherwise even the most intelligent men will be bewildered regarding the standard actions of Kṛṣṇa consciousness. For this reason, the Lord decided to instruct Arjuna in Kṛṣṇa consciousness directly. Because of the direct instruction of the Lord to Arjuna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered.

Käesoleva peatüki alguses selgitati, et tegutsedes Kṛṣṇa teadvuses, tuleb järgida autoriteetsete, õpilasjärgnevusahelasse kuuluvate isiksuste juhendusi. Jumal selgitas Kṛṣṇa teadvuse süsteemi esmalt päikesejumalale, päikesejumal selgitas seda oma pojale Manule, Manu selgitas seda oma pojale Ikṣvākule ning nõnda on seda süsteemi järgitud maakeral juba alates nendest iidsetest aegadest. Seetõttu tuleb järgida varasemate õpilasjärgnevusahelas asetsevate autoriteetide eeskuju. Vastasel juhul satuvad ka kõige arukamad inimesed Kṛṣṇa teadvuses toimimise standarditest segadusse. See oli ka põhjuseks, miks Jumal otsustas juhendused Kṛṣṇa teadvusest anda Arjunale isiklikult. Kuna Arjuna sai juhendused Kṛṣṇa teadvuse arendamiseks otse Jumalalt, ei satu see, kes järgib Arjuna eeskuju, kindlasti mitte kunagi segadusse.

It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principles of religion can only be laid down by the Lord Himself. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (Bhāg. 6.3.19). No one can manufacture a religious principle by imperfect speculation. One must follow in the footsteps of great authorities like Brahmā, Śiva, Nārada, Manu, the Kumāras, Kapila, Prahlāda, Bhīṣma, Śukadeva Gosvāmī, Yamarāja, Janaka and Bali Mahārāja. By mental speculation one cannot ascertain what is religion or self-realization. Therefore, out of causeless mercy to His devotees, the Lord explains directly to Arjuna what action is and what inaction is. Only action performed in Kṛṣṇa consciousness can deliver a person from the entanglement of material existence.

Öeldakse, et pole võimalik mõista religiooni olemust, omandades teadmisi ebatäiusliku eksperimenteerimise läbi. Tegelikult saab religiooni põhimõtted kehtestada vaid Jumal Ise. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam („Śrīmad-Bhāgavatam" 6.3.19). Keegi ei saa luua religioosseid printsiipe ebatäiuslike spekulatsioonide abil. Tuleb järgida selliste suurte autoriteetide nagu Brahmā, Śiva, Nārada, Manu, nelja Kumāra, Kapila, Prahlāda, Bhīṣma, Śukadeva Gosvāmī, Yamarāja, Janaka ja Bali Mahārāja eeskuju. Mõttespekulatsioonide läbi pole võimalik mõista, milles seisneb religioon või vaimne eneseteadvustamine. Seepärast selgitab Jumal põhjendamatust armulikkusest Oma pühendunute vastu isiklikult Arjunale, mis on tegevus ja mis on tegevusetus. Ainult Kṛṣṇa teadvuses tegutsedes on võimalik materiaalse eksistentsi köidikuist vabaks pääseda.