Skip to main content

TEXT 68

TEXT 68

Devanagari

Devanagari

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

Text

Tekst

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

Synonyms

tasmāt — therefore; yasya — whose; mahā-bāho — O mighty-armed one; nigṛhītāni — so curbed down; sarvaśaḥ — all around; indriyāṇi — the senses; indriya-arthebhyaḥ — from sense objects; tasya — his; prajñā — intelligence; pratiṣṭhitā — fixed.

tasmāt — derfor; yasya — den, hvis; mahā-bāho — O du stærkarmede; nigṛhītāni — således afholdes; sarvaśaḥ — overalt; indriyāṇi — sanser; indriya-arthebhyaḥ — fra sanseobjekterne; tasya — hans; prajñā — intelligens; pratiṣṭhitā — fæstnet.

Translation

Translation

Therefore, O mighty-armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence.

O du stærkarmede, den, hvis sanser afholdes fra deres objekter, har helt sikkert en fast og vedholdende intelligens.

Purport

Purport

One can curb the forces of sense gratification only by means of Kṛṣṇa consciousness, or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed, not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this – that only by Kṛṣṇa consciousness is one really established in intelligence and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master – is called a sādhaka, or a suitable candidate for liberation.

FORKLARING: Kun igennem Kṛṣṇa-bevidsthed eller ved at engagere alle sanserne i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste kan man tøjle sansetilfredsstillelsens drifter. Ligesom fjender holdes nede med en mere overlegen magt, kan sanserne på samme måde kues, ikke gennem nogen form for menneskelig bestræbelse, men kun ved at holde dem beskæftiget i Herrens tjeneste. Den, der har forstået dette – at man kun igennem Kṛṣṇa-bevidsthed kan blive virkelig forankret i sin intelligens, og at man må praktisere denne kunst under vejledning af en ægte åndelig mester – kaldes sādhaka eller en kvalificeret kandidat til befrielse.