Skip to main content

TEXT 49

TEXT 49

Devanagari

Devanagari

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

Text

Tekstas

dūreṇa hy avaraṁ karma
buddhi-yogād dhanañ-jaya
buddhau śaranam anviccha
kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ
dūreṇa hy avaraṁ karma
buddhi-yogād dhanañ-jaya
buddhau śaranam anviccha
kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ

Synonyms

Synonyms

dūreṇa — discard it at a long distance; hi — certainly; avaram — abominable; karma — activity; buddhi-yogāt — on the strength of Kṛṣṇa consciousness; dhanam-jaya — O conqueror of wealth; buddhau — in such consciousness; śaraṇam — full surrender; anviccha — try for; kṛpaṇāḥ — misers; phala-hetavaḥ — those desiring fruitive results.

dūreṇa — laikykis toli; hi — tikrai; avaram — nuo pasibjaurėtinos; karma — veiklos; buddhi-yogāt — veikdamas vardan Kṛṣṇos; dhanañjaya — o turtų užkariautojau; buddhau — su tokia sąmone; śaraṇam — visiško atsidavimo; anviccha — siek; kṛpaṇāḥ — šykštuoliai; phala-hetavaḥ — siekiantys savo darbo vaisių.

Translation

Translation

O Dhanañjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers.

O Dhanañjaya, vykdydamas pasiaukojimo tarnystę apsisaugok nuo pasibjaurėtinos veiklos ir su tokia sąmone atsiduok Viešpačiui. Šykštuoliai tie, kurie nori mėgautis savo darbo vaisiais.

Purport

Purport

One who has actually come to understand one’s constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagements save working in Kṛṣṇa consciousness. As already explained, buddhi-yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. Except for work in Kṛṣṇa consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Kṛṣṇa consciousness, for the satisfaction of Kṛṣṇa. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Kṛṣṇa consciousness, and that will make one’s life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord.

KOMENTARAS: Kas iš tikrųjų suvokė savo prigimtinį būvį, kas suvokė esąs amžinas Viešpaties tarnas, tas atsisako visų užsiėmimų išskyrus veiklą su Kṛṣṇos sąmone. Jau aiškinta, kad buddhi-yoga – tai transcendentinė meilės tarnystė Viešpačiui. Tokia pasiaukojimo tarnystė – teisingai pasirinkta gyvosios esybės veiklos kryptis. Tik šykštuoliai trokšta naudotis savo darbo vaisiais, kad dar labiau įsipainiotų į materijos nelaisvę. Bet kokia veikla, išskyrus veiklą su Kṛṣṇos sąmone, yra smerktina, nes ji kaskart nubloškia jos atlikėją į gimimo ir mirties ratą. Todėl nereikia norėti būti veiklos priežastimi, viską reikia daryti įsisąmoninus Kṛṣṇą – Kṛṣṇai patenkinti. Šykštuoliai nežino, kaip teisingai naudotis galimybėmis, kurias suteikia likimo valia ar alinančiu darbu įgyti turtai. Visą savo energiją reikia atiduoti veiklai su Kṛṣṇos sąmone, ir tada gyvenimas bus nugyventas sėkmingai. Nes tiktai nelaimingi žmonės, tartum šykštuoliai, nepanaudoja savo žmogiškosios energijos tarnystėje Viešpačiui.