Skip to main content

TEXT 49

TEXT 49

Devanagari

Devanagari

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

Text

Tekst

dūreṇa hy avaraṁ karma
buddhi-yogād dhanañ-jaya
buddhau śaranam anviccha
kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ
dūreṇa hy avaraṁ karma
buddhi-yogād dhanañ-jaya
buddhau śaranam anviccha
kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ

Synonyms

Synonyms

dūreṇa — discard it at a long distance; hi — certainly; avaram — abominable; karma — activity; buddhi-yogāt — on the strength of Kṛṣṇa consciousness; dhanam-jaya — O conqueror of wealth; buddhau — in such consciousness; śaraṇam — full surrender; anviccha — try for; kṛpaṇāḥ — misers; phala-hetavaḥ — those desiring fruitive results.

dūreṇa — ved at kaste den langt bort; hi — sandelig; avaram — afskyelig; karma — handling; buddhi-yogāt — gennem Kṛṣṇa-bevidsthedens styrke; dhanam-jaya — O erobrer af rigdomme; buddhau — i en sådan bevidsthed; śaraṇam — fuld overgivelse; anviccha — søg; kṛpaṇāḥ — gniere; phala-hetavaḥ — de, der begærer frugtstræbende resultater.

Translation

Translation

O Dhanañjaya, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers.

Hold alle afskyelige handlinger på lang afstand med hengiven tjeneste og overgiv dig i den bevidsthed til Herren, O Dhanañjaya. De, der ønsker at nyde frugterne af deres arbejde, er gniere.

Purport

Purport

One who has actually come to understand one’s constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagements save working in Kṛṣṇa consciousness. As already explained, buddhi-yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. Except for work in Kṛṣṇa consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Kṛṣṇa consciousness, for the satisfaction of Kṛṣṇa. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Kṛṣṇa consciousness, and that will make one’s life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord.

FORKLARING: Den, der for alvor har forstået sin naturlige position som Herrens evige tjener, giver afkald på alle aktiviteter med undtagelse af at arbejde i Kṛṣṇa-bevidsthed. Som allerede forklaret betyder buddhi-yoga transcendental kærlighedsfuld tjeneste til Herren. En sådan hengiven tjeneste er den rette måde at handle på for det levende væsen. Kun gniere ønsker at nyde frugten af deres eget arbejde for blot at blive yderligere indviklet i materiel trældom. Bortset fra arbejde i Kṛṣṇa- bevidsthed er alle handlinger forkastelige, for de binder løbende aktøren til kredsløbet af fødsel og død. Man bør derfor aldrig ønske at være årsag til sit arbejde. Man bør gøre alt i Kṛṣṇa-bevidsthed for at tilfredsstille Kṛṣṇa. Gniere ved ikke, hvordan de skal anvende den tilgang af rigdom, de erhverver sig gennem held eller hårdt arbejde. Man må bruge alle kræfter på at handle i Kṛṣṇa-bevidsthed, og det vil gøre ens liv fremgangsrigt. Men ligesom gniere anvender uheldige mennesker ikke deres menneskelige energi i Herrens tjeneste.