Skip to main content

TEXT 35

TEXT 35

Devanagari

Dévanágarí

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

Text

Verš

bhayād raṇād uparataṁ
maṁsyante tvāṁ mahā-rathāḥ
yeṣāṁ ca tvaṁ bahu-mato
bhūtvā yāsyasi lāghavam
bhayād raṇād uparataṁ
maṁsyante tvāṁ mahā-rathāḥ
yeṣāṁ ca tvaṁ bahu-mato
bhūtvā yāsyasi lāghavam

Synonyms

Synonyma

bhayāt — out of fear; raṇāt — from the battlefield; uparatam — ceased; maṁsyante — they will consider; tvām — you; mahā-rathāḥ — the great generals; yeṣām — for whom; ca — also; tvam — you; bahu-mataḥ — in great estimation; bhūtvā — having been; yāsyasi — you will go; lāghavam — decreased in value.

bhayāt — ze strachu; raṇāt — z bojiště; uparatam — stáhnut; maṁsyante — budou považovat; tvām — tebe; mahā-rathāḥ — velcí generálové; yeṣām — pro něž; ca — také; tvam — ty; bahu-mataḥ — ve velké úctě; bhūtvā — byl jsi; yāsyasi — půjdeš; lāghavam — zlehčen.

Translation

Překlad

The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant.

Velcí generálové, kteří vysoce ctili tvé jméno a slávu, si budou myslet, že jsi opustil bojiště jen ze strachu, a klesneš tak v jejich očích.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa continued to give His verdict to Arjuna: “Do not think that the great generals like Duryodhana, Karṇa and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life. And thus their high estimation of your personality will go to hell.”

Pán Kṛṣṇa dále sděloval Arjunovi svůj úsudek: “Nemysli si, že velcí generálové, jakými jsou Duryodhana, Karṇa a další tvoji vrstevníci, to budou chápat tak, že jsi opustil bojiště ze soucitu se svými bratry a dědem. Budou si myslet, že jsi utekl ze strachu o život, a jejich velmi dobré mínění o tobě bude ztraceno.”