Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Devanagari

Devanagari

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyms

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

vyāsa-prasādāt — Vyāsadeva armu läbi; śrutavān — olen kuulnud; etat — seda; guhyam — salajast; aham — mina; param — kõrgeimat; yogam — müstitsismi; yoga-īśvarāt — kogu müstitsismi valitsejalt; kṛṣṇāt — Kṛṣṇalt; sākṣāt — vahetult; kathayataḥ — kõneldes; svayam — isiklikult.

Translation

Translation

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

Vyāsa armust olen ma kuulnud neid kõige salajasemaid õpetusi otse kogu müstitsismi valitsejalt Kṛṣṇalt, kes isiklikult kõneles Arjunaga.

Purport

Purport

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa oli Sañjaya vaimne õpetaja ning Sañjaya tunnistab, et Jumala Kõrgeimat Isiksust suutis ta mõista Vyāsa armust. See tähendab, et keegi ei tohiks püüda mõista Kṛṣṇat ilma vaimse õpetaja abita. Vaimne õpetaja on läbipaistev vahelüli Jumala nägemiseks, ehkki on tõsi, et igaühe kogemus on siiski vahetu. See on õpilasjärgnevusahela saladus. Kui vaimne õpetaja on autoriteetne, võib inimene kuulda temalt „Bhagavad-gītāt" sama vahetult kui Arjuna. Maailmas on palju joogisid ja müstikuid, kuid Kṛṣṇa on kõikide joogasüsteemide valitseja. „Bhagavad-gītās" annab Kṛṣṇa selgesõnalise juhenduse: alistuge Kṛṣṇale. Sedasi toimiv inimene on kõrgeimal tasemel joogi. Seda kinnitatakse kuuenda peatüki viimases värsis (yoginām api sarveṣām).

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

Nārada, Vyāsa vaimne õpetaja, on otseselt Kṛṣṇa õpilane. Seepärast on Vyāsa sama autoriteetne nagu Arjunagi, sest ta asub samuti õpilasjärgnevusahelas, ning Sañjaya on Vyāsa otsene õpilane. Seepärast olid Sañjaya meeled Vyāsa armust puhastunud ning ta võis Kṛṣṇat vahetult näha ja kuulda. See, kes kuuleb vahetult Kṛṣṇat, mõistab neid salajasi teadmisi. Kui inimene ei astu õpilasjärgnevusahelasse, ei saa ta Kṛṣṇat kuulda ning seetõttu jäävad tema teadmised alati puudulikeks, vähemalt „Bhagavad- gītā" mõistmise osas.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

„Bhagavad-gītā" selgitab kõiki joogasüsteeme: karma-joogat, jñāna- joogat ja bhakti-joogat. Kṛṣṇa on kõikide selliste müstiliste protsesside valitseja. Tuleb aga siiski mõista, et samamoodi nagu Arjunale langes osaks õnn mõista Kṛṣṇat vahetult, kuulis ka Sañjaya, Vyāsa armust, Kṛṣṇat vahetult. Tegelikult pole mingit vahet, kas kuulda Kṛṣṇat vahetult või kuulda Teda autoriteetse vaimse õpetaja nagu Vyāsa vahendusel. Vaimne õpetaja on Vyāsadeva esindaja. Seepärast korraldavad vedaliku süsteemi kohaselt kõik vaimse õpetaja õpilased oma õpetaja sünnipäeval Vyāsa-pūjāks nimetatava tseremoonia.