Skip to main content

TEXT 40

TEXT 40

Devanagari

Devanagari

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन: ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि: स्यात्‍त्रिभिर्गुणै: ॥ ४० ॥

Text

Tekst

na tad asti pṛthivyāṁ vā
divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ
yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ
na tad asti pṛthivyāṁ vā
divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ
yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ

Synonyms

Synonyms

na — not; tat — that; asti — there is; pṛthivyām — on the earth; — or; divi — in the higher planetary system; deveṣu — amongst the demigods; — or; punaḥ — again; sattvam — existence; prakṛti-jaiḥ — born of material nature; muktam — liberated; yat — that; ebhiḥ — from the influence of these; syāt — is; tribhiḥ — three; guṇaiḥ — modes of material nature.

na — ei; tat — see; asti — eksisteerib; pṛthivyām — maakeral; — või; divi — kõrgemates planetaarsüsteemides; deveṣu — pooljumalate keskel; — või; punaḥ — taas; sattvam — eksistents; prakṛti-jaiḥ — sündinud materiaalsest loodusest; muktam — vabanenud; yat — see; ebhiḥ — nende; syāt — on; tribhiḥ — kolme; guṇaiḥ — materiaalse looduse guṇade mõjust.

Translation

Translation

There is no being existing, either here or among the demigods in the higher planetary systems, which is freed from these three modes born of material nature.

Pole ühtegi elusolendit, ei sellel planeedil ega pooljumalate hulgas kõrgematel planetaarsüsteemidel, keda need materiaalsest loodusest sündinud kolm guṇat ei mõjutaks.

Purport

Purport

The Lord here summarizes the total influence of the three modes of material nature all over the universe.

Jumal teeb siin kokkuvõtte materiaalse looduse kolme guṇa üleüldisest valitsemisest kõikjal universumis.