Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Devanagari

Деванагарі

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श‍ृणु ॥ ७ ॥

Text

Текст

āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu
а̄ха̄рас тв апі сарвасйа
трі-відго бгаваті прійах̣
йаджн̃ас тапас татга̄ да̄нам̇
теша̄м̇ бгедам імам̇ ш́р̣н̣у

Synonyms

Послівний переклад

āhāraḥ — eating; tu — certainly; api — also; sarvasya — of everyone; tri-vidhaḥ — of three kinds; bhavati — there is; priyaḥ — dear; yajñaḥ — sacrifice; tapaḥ — austerity; tathā — also; dānam — charity; teṣām — of them; bhedam — the differences; imam — this; śṛṇu — hear.

а̄ха̄рах̣ — їжа; ту — неодмінно; апі — також; сарвасйа — кожного; трі-відгах̣—трьох різновидів; бгаваті—є; прійах̣—дорогий; йаджн̃ах̣—жертвопринесення; тапах̣—аскетизм; татга̄—також; да̄нам — милостиня; теша̄м — їх; бгедам — відмінності; імам — це; ш́р̣н̣у—слухай.

Translation

Переклад

Even the food each person prefers is of three kinds, according to the three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Now hear of the distinctions between them.

Навіть їжа, якій віддає перевагу людина, буває трьох різновидів, залежно від трьох ґун̣ матеріальної природи. Те ж саме стосується й жертвопринесень, аскетизму й благодійності. Тепер же послухай про відмінності між ними.

Purport

Коментар

In terms of different situations in the modes of material nature, there are differences in the manner of eating and performing sacrifices, austerities and charities. They are not all conducted on the same level. Those who can understand analytically what kind of performances are in what modes of material nature are actually wise; those who consider all kinds of sacrifice or food or charity to be the same cannot discriminate, and they are foolish. There are missionary workers who advocate that one can do whatever he likes and attain perfection. But these foolish guides are not acting according to the direction of the scripture. They are manufacturing ways and misleading the people in general.

Залежно від обставин й ґун̣ матеріальної природи різні люди неоднаково харчуються, приносять жертви, проходять крізь аскези і вдаються до благодійності. Всю таку діяльність виконують на різних рівнях. Той, хто зумів аналітичним шляхом збагнути, в межах яких ґун̣ здійснюються певні дії, є справді мудрий. Лише неперебірливі невігласи вважають, що всі різновиди жертвопринесень, їжі та благодійності перебувають на одному рівні. Деякі місіонери запевняють, що можна робити що завгодно й досягти досконалості. Ці недалекі поборники діють всупереч ш́а̄страм. Вони винаходять власні шляхи й збивають людей з пуття.