Skip to main content

TEXT 7

VERŠ 7

Devanagari

Dévanágarí

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श‍ृणु ॥ ७ ॥

Text

Verš

āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu
āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu

Synonyms

Synonyma

āhāraḥ — eating; tu — certainly; api — also; sarvasya — of everyone; tri-vidhaḥ — of three kinds; bhavati — there is; priyaḥ — dear; yajñaḥ — sacrifice; tapaḥ — austerity; tathā — also; dānam — charity; teṣām — of them; bhedam — the differences; imam — this; śṛṇu — hear.

āhāraḥ — potrava; tu — istotne; api — tiež; sarvasya — všetkých; tri-vidhaḥ — trojaká; bhavati — je; priyaḥ — milá; yajñaḥ — obeť; tapaḥ — sebakázeň; tathā — to isté; dānam — dobročinnosť; teṣām — ich; bhedam — rozdelenie; imam — toto; śṛṇu — čuj.

Translation

Překlad

Even the food each person prefers is of three kinds, according to the three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Now hear of the distinctions between them.

Podľa troch kvalít hmotnej prírody je i potrava, ktorú všetci jedia, trojakého druhu. To isté platí o obetiach, sebakázni a dobročinnosti. Vypočuj si teraz o rozdieloch medzi nimi.

Purport

Význam

In terms of different situations in the modes of material nature, there are differences in the manner of eating and performing sacrifices, austerities and charities. They are not all conducted on the same level. Those who can understand analytically what kind of performances are in what modes of material nature are actually wise; those who consider all kinds of sacrifice or food or charity to be the same cannot discriminate, and they are foolish. There are missionary workers who advocate that one can do whatever he likes and attain perfection. But these foolish guides are not acting according to the direction of the scripture. They are manufacturing ways and misleading the people in general.

Vzhľadom na rôzne situácie a kvality hmotnej prírody jestvujú rôzne druhy jedál, obetí, odriekaní a dobročinnosti. Nie všetky sú však vykonávané na tej istej úrovni. Ľudia, ktorí dokážu analytickým spôsobom porozumieť tomu, ako sa určité konanie radí do určitej kvality hmotnej prírody, sú skutočne múdri. Naopak tí, ktorí si myslia, že všetky druhy obetí, potravy a milodarov sú na tej istej úrovni, nemajú rozlišovaciu schopnosť a sú to hlupáci. Existujú takzvaní „profesionálni kazatelia“, ktorí zastávajú názor, že človek môže robiť čokoľvek a jednako dosiahne dokonalosti. Takí blázniví vodcovia však nekonajú podľa pokynov písiem. Vytvárajú si vlastnú cestu a zvádzajú druhých.