Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Devanagari

Devanagari

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श‍ृणु ॥ ७ ॥

Text

Tekstas

āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu
āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu

Synonyms

Synonyms

āhāraḥ — eating; tu — certainly; api — also; sarvasya — of everyone; tri-vidhaḥ — of three kinds; bhavati — there is; priyaḥ — dear; yajñaḥ — sacrifice; tapaḥ — austerity; tathā — also; dānam — charity; teṣām — of them; bhedam — the differences; imam — this; śṛṇu — hear.

āhāraḥ — valgis; tu — tikrai; api — taip pat; sarvasya — kiekvieno; tri- vidhaḥ — trijų rūšių; bhavati — yra; priyaḥ — mielas; yajñaḥ — aukų atnašavimas; tapaḥ — askezė; tathā — taip pat; dānam — labdara; teṣām — apie jų; bhedam — skirtumus; imam — šiuos; śṛṇu — klausyk.

Translation

Translation

Even the food each person prefers is of three kinds, according to the three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Now hear of the distinctions between them.

Valgis, kurį išsirenka žmogus – net ir tas yra trijų rūšių ir atitinka tris materialios gamtos guṇas. Tą patį galima pasakyti ir apie aukų atnašavimą, askezes bei labdarą. Dabar paklausyk, kuo jie skiriasi.

Purport

Purport

In terms of different situations in the modes of material nature, there are differences in the manner of eating and performing sacrifices, austerities and charities. They are not all conducted on the same level. Those who can understand analytically what kind of performances are in what modes of material nature are actually wise; those who consider all kinds of sacrifice or food or charity to be the same cannot discriminate, and they are foolish. There are missionary workers who advocate that one can do whatever he likes and attain perfection. But these foolish guides are not acting according to the direction of the scripture. They are manufacturing ways and misleading the people in general.

KOMENTARAS: Materialios gamtos guṇos lemia žmogaus maitinimosi, aukų atnašavimo, askezių ir labdaros skirtumus. Visa tai gali vykti skirtingais lygiais. Kas analitiškai suvokia, kokia materialios gamtos guṇa nulemia vieną ar kitą veiklą, tas iš tiesų išmintingas. O tie, kurie mano, kad visų rūšių aukos, valgis bei labdara – lygiaverčiai, yra neįžvalgūs ir kvaili. Kai kurie misionieriai moko: daryk ką nori ir pasieksi tobulumą. Tokių kvailų vadovų elgesys prieštarauja šventraščių nurodymams. Jie patys išsigalvoja tobulėjimo kelius ir klaidina paprastus žmones.