Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Devanagari

Devanagari

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श‍ृणु ॥ ७ ॥

Text

Tekst

āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu
āhāras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ
teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu

Synonyms

Synonyms

āhāraḥ — eating; tu — certainly; api — also; sarvasya — of everyone; tri-vidhaḥ — of three kinds; bhavati — there is; priyaḥ — dear; yajñaḥ — sacrifice; tapaḥ — austerity; tathā — also; dānam — charity; teṣām — of them; bhedam — the differences; imam — this; śṛṇu — hear.

āhāraḥ — mad; tu — men; api — også; sarvasya — alles; tri-vidhaḥ — af tre slags; bhavati — der er; priyaḥ — yndet; yajñaḥ — ofring; tapaḥ — askese; tathā — også; dānam — velgørenhed; teṣām — på dem; bhedam — forskellen; imam — denne; śṛṇu — hør.

Translation

Translation

Even the food each person prefers is of three kinds, according to the three modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Now hear of the distinctions between them.

Selv den mad, som hver person foretrækker, er af tre slags alt efter den materielle naturs tre kvaliteter. Det samme gælder for offerhandlinger, askese og velgørenhed. Hør nu om forskellene på dem.

Purport

Purport

In terms of different situations in the modes of material nature, there are differences in the manner of eating and performing sacrifices, austerities and charities. They are not all conducted on the same level. Those who can understand analytically what kind of performances are in what modes of material nature are actually wise; those who consider all kinds of sacrifice or food or charity to be the same cannot discriminate, and they are foolish. There are missionary workers who advocate that one can do whatever he likes and attain perfection. But these foolish guides are not acting according to the direction of the scripture. They are manufacturing ways and misleading the people in general.

FORKLARING: Alt efter forskellige situationer i den materielle naturs kvaliteter er der forskel på folks spisevaner og den måde, de udfører offerhandlinger, askese og velgørenhed på. De foregår ikke alle på samme niveau. De, der analytisk kan forstå, hvilke slags handlinger befinder sig i hvilke af den materielle naturs kvaliteter, er faktisk vise. De, der anser alle former for offer, mad eller velgørenhed for at være det samme, har ingen dømmekraft, og de er tåbelige. Der findes prædikanter, der hævder, at man kan gøre lige, hvad man har lyst til, og stadig opnå perfektion. Men den slags tåbelige vejledere handler ikke efter skrifternes anvisning. De opfinder deres egne veje og vildleder folk i almindelighed.