Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Devanagari

Деванагарі

तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतप:क्रिया: ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

Text

Текст

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
тасма̄д ом̇ ітй уда̄хр̣тйа
йаджн̃а-да̄на-тапах̣-крійа̄х̣
правартанте відга̄нокта̄х̣
сататам̇ брахма-ва̄діна̄м

Synonyms

Послівний переклад

tasmāt — therefore; oṁ — beginning with oṁ; iti — thus; udāhṛtya — indicating; yajña — of sacrifice; dāna — charity; tapaḥ — and penance; kriyāḥ — performances; pravartante — begin; vidhāna-uktāḥ — according to scriptural regulation; satatam — always; brahma-vādinām — of the transcendentalists.

тасма̄т—тому; ом̇—що починається із складу ом̇; іті—таким чином; уда̄хр̣тйа—позначаючи; йаджн̃а—жертвопринесення; да̄на— милостині; тапах̣—покути; крійа̄х̣—виконання; правартанте— починають; відга̄на-укта̄х̣ — згідно з приписами писань; сататам—завжди; брахма-ва̄діна̄м—трансценденталістів.

Translation

Переклад

Therefore, transcendentalists undertaking performances of sacrifice, charity and penance in accordance with scriptural regulations begin always with oṁ, to attain the Supreme.

Тому трансценденталісти, які здійснюють жертвопринесення, творять благодійність й вдаються до аскез згідно з настановами ш́а̄стр, щоб досягти Всевишнього, завжди починають зі складу «ом̇».

Purport

Коментар

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). The lotus feet of Viṣṇu are the supreme devotional platform. The performance of everything on behalf of the Supreme Personality of Godhead assures the perfection of all activity.

ПОЯСНЕННЯ: Ом̇ тад вішн̣ох̣ парамам̇ падам (Р̣ґ Веда 1.22.20). «Лотосні стопи Вішн̣у — вища мета відданих». Здійснювати всю свою діяльність во ім’я Верховного Бога-Особи є запорукою досконалості в усій діяльності.