Skip to main content

TEXT 21

TEXT 21

Devanagari

Devanagari

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुन: ।
दीयते च परिक्ल‍ि‍ष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

Text

Tekst

yat tu pratyupakārārthaṁ
phalam uddiśya vā punaḥ
dīyate ca parikliṣṭaṁ
tad dānaṁ rājasaṁ smṛtam
yat tu pratyupakārārthaṁ
phalam uddiśya vā punaḥ
dīyate ca parikliṣṭaṁ
tad dānaṁ rājasaṁ smṛtam

Synonyms

Synonyms

yat — that which; tu — but; prati-upakāra-artham — for the sake of getting some return; phalam — a result; uddiśya — desiring; — or; punaḥ — again; dīyate — is given; ca — also; parikliṣṭam — grudgingly; tat — that; dānam — charity; rājasam — in the mode of passion; smṛtam — is understood to be.

yat — den, som; tu — men; prati-upakāra-artham — for at få noget til gengæld; phalam — et resultat; uddiśya — idet man ønsker; — eller; punaḥ — igen; dīyate — gives; ca — også; parikliṣṭam — modvilligt; tat — den; dānam — velgørenhed; rājasam — i lidenskabens kvalitet; smṛtam — forstås at være.

Translation

Translation

But charity performed with the expectation of some return, or with a desire for fruitive results, or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion.

Men velgørenhed, der gives i forventning om at få noget til gengæld eller med ønske om frugtstræbende resultater, eller som gives modvilligt, siges at være velgørenhed i lidenskabens kvalitet.

Purport

Purport

Charity is sometimes performed for elevation to the heavenly kingdom and sometimes with great trouble and with repentance afterwards: “Why have I spent so much in this way?” Charity is also sometimes given under some obligation, at the request of a superior. These kinds of charity are said to be given in the mode of passion.

FORKLARING: Undertiden gives der i velgørenhed i håb om at blive ophøjet til det himmelske rige og det nogle gange med megen møje og fortrydelse bagefter: “Hvorfor har jeg brugt så mange penge på denne måde?” Somme tider gives velgørenhed også, fordi man er forpligtet til det, for eksempel på en overordnets anmodning. Den slags velgørenhed siges at være givet i lidenskabens kvalitet.

There are many charitable foundations which offer their gifts to institutions where sense gratification goes on. Such charities are not recommended in the Vedic scripture. Only charity in the mode of goodness is recommended.

Der findes mange godgørende stiftelser, der uddeler gaver til institutioner, hvor der foregår sansetilfredsstillelse. Den form for velgørenhed bliver ikke anbefalet i de vediske skrifter. Der anbefales kun velgørenhed i godhedens kvalitet.