Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Devanagari

Devanagari

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श‍ृणु ॥ ६ ॥

Text

Tekst

dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
daivo vistaraśaḥ prokta
āsuraṁ pārtha me śṛṇu
dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
daivo vistaraśaḥ prokta
āsuraṁ pārtha me śṛṇu

Synonyms

Synonyms

dvau — two; bhūta-sargau — created living beings; loke — in the world; asmin — this; daivaḥ — godly; āsuraḥ — demoniac; eva — certainly; ca — and; daivaḥ — the divine; vistaraśaḥ — at great length; proktaḥ — said; āsuram — the demoniac; pārtha — O son of Pṛthā; me — from Me; śṛṇu — just hear.

dvau — kaks; bhūta-sargau — loodud olendid; loke — maailmas; asmin — selles; daivaḥ — jumalik; āsuraḥ — deemonlik; eva — kindlasti; ca — ja; daivaḥ — jumalik; vistaraśaḥ — pikalt ja laialt; proktaḥ — öeldud; āsuram — deemonlikku; pārtha — oo, Pṛthā poeg; me — Minult; śṛṇu — lihtsalt kuula.

Translation

Translation

O son of Pṛthā, in this world there are two kinds of created beings. One is called divine and the other demoniac. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from Me of the demoniac.

Oo, Pṛthā poeg, selles maailmas on kahelaadseid loodud olendeid. Ühtesid nimetatakse jumalikeks ning teisi deemonlikeks. Ma olen sulle jumalikke omadusi põhjalikult selgitanud, nüüd kuula Minult ka deemonlikest omadustest.

Purport

Purport

Lord Kṛṣṇa, having assured Arjuna that he was born with the divine qualities, is now describing the demoniac way. The conditioned living entities are divided into two classes in this world. Those who are born with divine qualities follow a regulated life; that is to say they abide by the injunctions in scriptures and by the authorities. One should perform duties in the light of authoritative scripture. This mentality is called divine. One who does not follow the regulative principles as they are laid down in the scriptures and who acts according to his whims is called demoniac or asuric. There is no other criterion but obedience to the regulative principles of scriptures. It is mentioned in Vedic literature that both the demigods and the demons are born of the Prajāpati; the only difference is that one class obeys the Vedic injunctions and the other does not.

Olles kinnitanud, et Arjuna on sündinud jumalike omadustega, kirjeldab Jumal Kṛṣṇa nüüd deemonlikke omadusi. Tingimustest sõltuvad elusolendid jagunevad selles maailmas kahte kategooriasse. Need, kes on sündinud jumalike omadustega, elavad reguleeritud elu, järgides pühakirjades ja autoriteetide poolt antud juhendusi. Oma kohuseid tuleb täita vastavalt autoriteetsete pühakirjade ettekirjutustele. Sellist suhtumist nimetatakse jumalikuks. Seda, kes ei järgi pühakirjades antud reguleerivaid põhimõtteid ning kes tegutseb meelevaldselt, nimetatakse deemonlikuks. Jumalike ja deemonlike isiksuste eristamiseks pole ühtegi teist kriteeriumit peale pühakirjades antud reguleerivate printsiipide järgimise. Vedalikus kirjanduses öeldakse, et nii pooljumalad kui ka deemonid on sündinud Prajāpatist. Ainus erinevus nende vahel on see, et ühed järgivad vedalikke ettekirjutusi, teised mitte.