Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Devanagari

Деванагарі

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

Text

Текст

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
майй ева мана а̄дгатсва
майі буддгім̇ нівеш́айа
нівасішйасі майй ева
ата ӯрдгвам̇ на сам̇ш́айах̣

Synonyms

Послівний переклад

mayi — upon Me; eva — certainly; manaḥ — mind; ādhatsva — fix; mayi — upon Me; buddhim — intelligence; niveśaya — apply; nivasiṣyasi — you will live; mayi — in Me; eva — certainly; ataḥ ūrdhvam — thereafter; na — never; saṁśayaḥ — doubt.

майі—на Мені; ева—неодмінно; манах̣—розум; а̄дгатсва—закріпи; майі—до Мене; буддгім—інтелект; нівеш́айа—зверни; нівасішйасі—ти будеш жити; майі—в Мені; ева—неодмінно; атах̣ ӯрдгвам—відтоді; на—ніколи; сам̇ш́айах̣—сумнів.

Translation

Переклад

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.

Просто зосередь свій розум на Мені, Верховному Богові-Особі, і зверни до Мене весь свій інтелект. Відтак ти житимеш в Мені завжди, це — безсумнівно.

Purport

Коментар

One who is engaged in Lord Kṛṣṇa’s devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord, so there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane – he lives in Kṛṣṇa. The holy name of the Lord and the Lord are nondifferent; therefore when a devotee chants Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa and His internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Kṛṣṇa food, Kṛṣṇa directly accepts these eatables, and the devotee becomes Kṛṣṇa-ized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in the Bhagavad-gītā and in other Vedic literatures.

Той, хто присвятив себе відданому служінню Господеві Кр̣шн̣і, перебуває в безпосередніх стосунках з Верховним Господом і його становище, безумовно, є трансцендентним з самого початку. Відданий не живе на матеріальному рівні, — він живе в Кр̣шн̣і. Немає різниці між святим іменем Господа й Самим Господом, і якщо відданий співає Харе Кр̣шн̣а, то Кр̣шн̣а і Його внутрішня енерґія танцюють у нього на язиці. Коли відданий підносить Кр̣шн̣і їжу, Кр̣шн̣а безпосередньо приймає її; коли ж відданий споживає залишки такої їжі, він ніби проймається Кр̣шн̣ою. Людина, що не вдається до такого служіння, не може зрозуміти, як це відбувається, хоча сам спосіб рекомендовано в Бгаґавад-ґı̄ті та інших ведичних творах.