Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Devanagari

Devanagari

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

Text

Tekstas

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyms

Synonyms

mayi — upon Me; eva — certainly; manaḥ — mind; ādhatsva — fix; mayi — upon Me; buddhim — intelligence; niveśaya — apply; nivasiṣyasi — you will live; mayi — in Me; eva — certainly; ataḥ ūrdhvam — thereafter; na — never; saṁśayaḥ — doubt.

mayi — į Mane; eva — tikrai; manaḥ — protą; ādhatsva — sutelk; mayi — į Mane; buddhim — intelektą; niveśaya — nukreipk; nivasiṣyasi — tu gyvensi; mayi — Manyje; eva — tikrai; ataḥ ūrdhvam — nuo to laiko; na — nėra; saṁśayaḥ — abejonės.

Translation

Translation

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.

Sutelk savo protą į Mane – Aukščiausiąjį Dievo Asmenį ir skirk Man savo intelektą. Taip tu visada gyvensi Manyje – tuo nereikia abejoti.

Purport

Purport

One who is engaged in Lord Kṛṣṇa’s devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord, so there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane – he lives in Kṛṣṇa. The holy name of the Lord and the Lord are nondifferent; therefore when a devotee chants Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa and His internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Kṛṣṇa food, Kṛṣṇa directly accepts these eatables, and the devotee becomes Kṛṣṇa-ized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in the Bhagavad-gītā and in other Vedic literatures.

KOMENTARAS: Pasiaukojamai tarnaujantis Viešpačiui Kṛṣṇai palaiko tiesioginius ryšius su Aukščiausiuoju Viešpačiu, todėl jo padėtis, be jokios abejonės, jau iš pat pradžių yra transcendentinė. Bhaktas neegzistuoja materialiu lygiu – jis gyvena Kṛṣṇoje. Šventasis Viešpaties vardas ir Patsai Viešpats nesiskiria vienas nuo kito, todėl bhaktui kartojant „Hare Kṛṣṇa“, Kṛṣṇa ir Jo vidinė galia šoka ant bhakto liežuvio. Kai bhaktas aukoja Kṛṣṇai maistą, Kṛṣṇa Pats jį priima, o valgydamas paaukoto maisto likučius, bhaktas persipildo Kṛṣṇa. Nors šį kelią rekomenduoja „Bhagavad- gītā“ bei kiti Vedų raštai, netarnaujant Kṛṣṇai neįmanoma suprasti, kaip visa tai vyksta.