Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Devanagari

Devanagari

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

Text

Tekst

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyms

Synonyms

mayi — upon Me; eva — certainly; manaḥ — mind; ādhatsva — fix; mayi — upon Me; buddhim — intelligence; niveśaya — apply; nivasiṣyasi — you will live; mayi — in Me; eva — certainly; ataḥ ūrdhvam — thereafter; na — never; saṁśayaḥ — doubt.

mayi — på Mig; eva — afgjort; manaḥ — sindet; ādhatsva — fokusér; mayi — på Mig; buddhim — intelligensen; niveśaya — anbring; nivasiṣyasi — du vil leve; mayi — i Mig; eva — afgjort; ataḥ ūrdhvam — derefter; na — ingen; saṁśayaḥ — tvivl (om dette).

Translation

Translation

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.

Blot fokusér dit sind på Mig, Guddommens Højeste Personlighed, og engagér hele din intelligens i Mig. Således vil du med sikkerhed altid leve i Mig.

Purport

Purport

One who is engaged in Lord Kṛṣṇa’s devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord, so there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane – he lives in Kṛṣṇa. The holy name of the Lord and the Lord are nondifferent; therefore when a devotee chants Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa and His internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Kṛṣṇa food, Kṛṣṇa directly accepts these eatables, and the devotee becomes Kṛṣṇa-ized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in the Bhagavad-gītā and in other Vedic literatures.

FORKLARING: Hvis man er engageret i Herren Kṛṣṇas hengivne tjeneste, lever man i et direkte forhold til den Højeste Herre, så der er ingen tvivl om, at ens position lige fra starten af er transcendental. En hengiven lever ikke på det materielle plan. Han lever i Kṛṣṇa. Der er ingen forskel på Herrens hellige navn og Herren selv. Når en hengiven derfor synger Hare Kṛṣṇa, danser Kṛṣṇa og Hans indre energi på den hengivnes tunge. Når han ofrer mad til Kṛṣṇa, tager Kṛṣṇa direkte imod denne mad, og den hengivne bliver Kṛṣṇa-iseret ved at spise resterne. Den, der ikke engagerer sig i en sådan tjeneste, kan ikke forstå, hvordan dette er tilfældet, selv om det er en proces, der anbefales i Bhagavad-gītā og anden vedisk litteratur.