Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Devanagari

Деванагарі

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ॥ १५ ॥

Text

Текст

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
йасма̄н нодвіджате локо
лока̄н нодвіджате ча йах̣
харша̄марша-бгайодвеґаір
мукто йах̣ са ча ме прійах̣

Synonyms

Послівний переклад

yasmāt — from whom; na — never; udvijate — are agitated; lokaḥ — people; lokāt — from people; na — never; udvijate — is disturbed; ca — also; yaḥ — anyone who; harṣa — from happiness; amarṣa — distress; bhaya — fear; udvegaiḥ — and anxiety; muktaḥ — freed; yaḥ — who; saḥ — anyone; ca — also; me — to Me; priyaḥ — very dear.

йасма̄т—від кого; на—ніколи; удвіджате—хвилюються; локах̣— люди; лока̄т—від людей; на—ніколи; удвіджате—тривожиться; ча—також; йах̣—кожний, хто; харша—від щастя; амарша—нещастя; бгайа—страху; удвеґаіх̣—і тривоги; муктах̣—звільнений; йах̣— хто; сах̣—той; ча—також; ме—Мені; прійах̣—дуже дорогий.

Translation

Переклад

He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to Me.

Той, хто не турбує нікого й завжди спокійний за будь-яких обставин, хто залишається врівноваженим у щасті й нещасті, не підвладний страху й тривогам, той дуже дорогий Мені.

Purport

Коментар

A few of a devotee’s qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness or dissatisfaction by such a devotee. Since a devotee is kind to everyone, he does not act in such a way as to put others into anxiety. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It is by the grace of the Lord that he is so practiced that he is not disturbed by any outward disturbance. Actually because a devotee is always engrossed in Kṛṣṇa consciousness and engaged in devotional service, such material circumstances cannot move him. Generally a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body, but when he sees that others have something for their sense gratification and he hasn’t, he is sorry and envious. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something he becomes dejected. A devotee who is always transcendental to all these disturbances is very dear to Kṛṣṇa.

Тут Господь продовжує описувати якості відданого. Відданий ніколи нікому не завдає клопоту, не вселяє почуття страху чи незадоволення й нікому не стоїть на перешкоді. Відданий зичить добра кожному, отже, його вчинки нікого не турбують. Водночас відданий зберігає спокій, якщо хтось турбує його. З Господньої милості він навчився не підпадати зовнішнім впливам. А що він завжди заглиблений у свідомість Кр̣шн̣и, то матеріальні обставини не можуть вивести його з рівноваги. Звичайно, людина з матеріалістичною свідомістю дуже радіє, отримуючи нагоду задовольнити свої чуття і тіло, а бачачи, що хтось задовольняє свої чуття тим, чого немає в неї, вона сумує й заздрить. Очікуючи помсти від свого ворога, вона постійно боїться і занепадає духом, якщо не може здійснити чогось. Але відданий, що завжди трансцендентний до таких перешкод, дуже дорогий Кр̣шн̣і.