Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Devanagari

Devanagari

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ॥ १५ ॥

Text

Tekst

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ

Synonyms

Synonyms

yasmāt — from whom; na — never; udvijate — are agitated; lokaḥ — people; lokāt — from people; na — never; udvijate — is disturbed; ca — also; yaḥ — anyone who; harṣa — from happiness; amarṣa — distress; bhaya — fear; udvegaiḥ — and anxiety; muktaḥ — freed; yaḥ — who; saḥ — anyone; ca — also; me — to Me; priyaḥ — very dear.

yasmāt — fra hvem; na — aldrig; udvijate — ophidses; lokaḥ — folk; lokāt — fra folk; na — aldrig; udvijate — forstyrres; ca — også; yaḥ — enhver, der; harṣa — fra lykke; amarṣa — lidelse; bhaya — frygt; udvegaiḥ — og bekymring; muktaḥ — befriet; yaḥ — enhver, som; saḥ — han; ca — også; me — af Mig; priyaḥ — højtelsket.

Translation

Translation

He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to Me.

Den, der ikke forvolder andre besvær, som ikke lader sig forstyrre af nogen, og som er ligevægtig i både lykke og lidelse, frygt og bekymring, er Mig meget kær.

Purport

Purport

A few of a devotee’s qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness or dissatisfaction by such a devotee. Since a devotee is kind to everyone, he does not act in such a way as to put others into anxiety. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It is by the grace of the Lord that he is so practiced that he is not disturbed by any outward disturbance. Actually because a devotee is always engrossed in Kṛṣṇa consciousness and engaged in devotional service, such material circumstances cannot move him. Generally a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body, but when he sees that others have something for their sense gratification and he hasn’t, he is sorry and envious. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something he becomes dejected. A devotee who is always transcendental to all these disturbances is very dear to Kṛṣṇa.

FORKLARING: Her beskrives yderligere et par af den hengivnes kvaliteter. En sådan hengiven er årsag til hverken vanskeligheder, bekymring, frygt eller utilfredshed for andre. Da en hengiven er venlig mod alle, handler han ikke på en sådan måde, at han giver andre anledning til uro eller ængstelse. Hvis andre på den anden side prøver at genere den hengivne, lader han sig ikke forstyrre af det. Det er ved Herrens nåde, at han er vant til ikke at lade sig forvirre af nogen form for ydre forstyrrelse. Fordi en hengiven er konstant optaget af Kṛṣṇa-bevidsthed og engageret i hengiven tjeneste, kan sådanne materielle omstændigheder i virkeligheden ikke røre ham. Normalt bliver en materialistisk person meget glad, når der er noget til hans sansetilfredsstillelse og til hans krop, men når han ser, at andre får noget til deres sansenydelse, og han ikke gør det, bliver han nedtrykt og misundelig. Når han går og venter på gengældelse fra en fjende, lever han i en tilstand af frygt, og når noget ikke vil lykkes for ham, bliver han modløs. En hengiven, der altid er transcendental til alle disse forstyrrelser, holder Kṛṣṇa meget af.