Skip to main content

TEXT 49

TEXT 49

Devanagari

Деванагарі

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्‍ममेदम् ।
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

Text

Текст

mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya
ма̄ те вйатга̄ ма̄ ча вімӯд̣га-бга̄во
др̣шт̣ва рӯпам̇ ґгорам ı̄др̣н̇ мамедам
вйапета-бгı̄х̣ прı̄та-мана̄х̣ пунас твам̇
тад ева ме рӯпам ідам̇ прапаш́йа

Synonyms

Послівний переклад

— let it not be; te — unto you; vyathā — trouble; — let it not be; ca — also; vimūḍha-bhāvaḥ — bewilderment; dṛṣṭvā — by seeing; rūpam — form; ghoram — horrible; īdṛk — as it is; mama — My; idam — this; vyapeta-bhīḥ — free from all fear; prīta-manāḥ — pleased in mind; punaḥ — again; tvam — you; tat — that; eva — thus; me — My; rūpam — form; idam — this; prapaśya — just see.

ма̄—хай не буде; те—тобі; вйатга̄—хвилювання; ма̄—хай не буде; ча—також; вімӯд̣га-бга̄вах̣—збентеження; др̣шт̣ва̄—бачачи; рӯпам — форму; ґгорам — жахливе; ı̄др̣к — як воно є; мама — Моє; ідам—це; вйапета-бгı̄х̣—вільний від будь-якого страху; прı̄та-мана̄х̣—із задоволеним розумом; пунах̣—знову; твам—ти; тат— що; ева—таким чином; ме—Моє; рӯпам—форма; ідам—це; прапаш́йа—дивись же.

Translation

Переклад

You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of Mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form you desire.

Ти розгубився і вкрай здивований, побачивши Мене в цьому страхітливому вигляді. Облишим це. Мій відданий, забудь про всі тривоги і з спокійною душею спостерігай той образ, який ти бажаєш бачити.

Purport

Коментар

In the beginning of Bhagavad-gītā Arjuna was worried about killing Bhīṣma and Droṇa, his worshipful grandfather and master. But Kṛṣṇa said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhṛtarāṣṭra tried to disrobe Draupadī in the assembly of the Kurus, Bhīṣma and Droṇa were silent, and for such negligence of duty they should be killed. Kṛṣṇa showed His universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of the revelation of the universal form was shown; now Arjuna wanted to see the four-armed form, and Kṛṣṇa showed him. A devotee is not much interested in the universal form, for it does not enable one to reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer his respectful worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Kṛṣṇa form so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead.

З першої глави Бгаґавад-ґı̄ти ми знаємо, що Арджуна був стурбований тим, що йому доведеться вбити Бгı̄шму і Дрон̣у, своїх шанованих діда й учителя. Але Кр̣шн̣а сказав, що йому не слід боятись убивства свого діда. Бгı̄шма і Дрон̣а промовчали, коли на загальних зборах Куру сини Дгр̣тара̄шт̣ри намагались здерти з Драупадı̄ сарі, і за таке нехтування своїми обов’язками вони заслужили смерть. Кр̣шн̣а явив Арджуні Свою всесвітню форму лише для того, щоб показати йому, що ці люди вже приречені на смерть, їх убито за негідний вчинок. Цю картину було продемонстровано Арджуні тому, що віддані завжди миролюбні й не здатні на подібні жахливі вчинки. Усвідомивши значення одкровення, Арджуна захотів побачити чотирируку форму Кр̣шн̣и, і Господь явив йому цей образ. Всесвітня форма не дуже приваблює відданих, бо вона не створює можливості стосунків взаємної любові з Господом. Відданий прагне виразити Господу свої почуття шани і захоплення, або ж він хоче бачити дворукий образ Кр̣шн̣и, щоб служити Верховному Богові-Особі і знаходити в Нього відгук на свою любов.