Skip to main content

TEXT 49

TEXT 49

Devanagari

Devanagari

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्‍ममेदम् ।
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

Text

Tekst

mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya
mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya

Synonyms

Synonyms

— let it not be; te — unto you; vyathā — trouble; — let it not be; ca — also; vimūḍha-bhāvaḥ — bewilderment; dṛṣṭvā — by seeing; rūpam — form; ghoram — horrible; īdṛk — as it is; mama — My; idam — this; vyapeta-bhīḥ — free from all fear; prīta-manāḥ — pleased in mind; punaḥ — again; tvam — you; tat — that; eva — thus; me — My; rūpam — form; idam — this; prapaśya — just see.

— lad der ikke være; te — for dig; vyathā — forstyrrelse; — lad der ikke være; ca — heller; vimūḍha-bhāvaḥ — forvirring; dṛṣṭvā — ved at se; rūpam — form; ghoram — den grufulde; īdṛk — som den er; mama — Min; idam — denne; vyapeta-bhīḥ — fri for al frygt; prīta-manāḥ — tilfreds i sindet; punaḥ — igen; tvam — du; tat — den; eva — således; me — Min; rūpam — form; idam — denne; prapaśya — se blot.

Translation

Translation

You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of Mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form you desire.

Ved synet af denne Min grufulde form er du blevet forstyrret og forvirret. Lad det nu være overstået. Min hengivne, vær igen fri for al forstyrrelse. Med fred i sindet kan du nu se den form, du ønsker.

Purport

Purport

In the beginning of Bhagavad-gītā Arjuna was worried about killing Bhīṣma and Droṇa, his worshipful grandfather and master. But Kṛṣṇa said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhṛtarāṣṭra tried to disrobe Draupadī in the assembly of the Kurus, Bhīṣma and Droṇa were silent, and for such negligence of duty they should be killed. Kṛṣṇa showed His universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of the revelation of the universal form was shown; now Arjuna wanted to see the four-armed form, and Kṛṣṇa showed him. A devotee is not much interested in the universal form, for it does not enable one to reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer his respectful worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Kṛṣṇa form so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead.

FORKLARING: I begyndelsen af Bhagavad-gītā var Arjuna bekymret over at skulle dræbe sin tilbedelsesværdige bedstefader, Bhīṣma, og sin læremester, Droṇa. Men Kṛṣṇa fortalte ham, at han ikke behøvede at være bange for at slå sin bedstefader ihjel. Da Dhṛtarāṣṭras sønner forsøgte at afklæde Draupadī i Kuruernes forsamling, forholdt Bhīṣma og Droṇa sig tavse, og på grund af denne pligtforsømmelse skulle de slås ihjel. Kṛṣṇa viste Arjuna Sin universelle form for at gøre det klart for ham, at disse mænd som følge af deres uretmæssige handlinger allerede var dræbt. Arjuna fik denne scene at se, fordi hengivne altid er fredsommelige og ude af stand til gøre sådanne grufulde ting. Formålet med at åbenbare den universelle form var blevet afsløret. Nu ville Arjuna gerne se den firarmede form, så Kṛṣṇa viste ham den. En hengiven er ikke særlig interesseret i den universelle form, for den tillader ikke én at udveksle kærlighedsfølelser. En hengiven ønsker enten at give sin respektfulde tilbedelse, eller han vil se Kṛṣṇas toarmede form, så han kan udveksle i kærlighedstjeneste med Guddommens Højeste Personlighed.