Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Devanagari

Деванагарі

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

Text

Текст

manyase yadi tac chakyaṁ
mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ
darśayātmānam avyayam
манйасе йаді тач чгакйам̇
майа̄ драшт̣ум іті прабго
йоґеш́вара тато ме твам̇
дарш́айа̄тма̄нам авйайам

Synonyms

Послівний переклад

manyase — You think; yadi — if; tat — that; śakyam — is able; mayā — by me; draṣṭum — to be seen; iti — thus; prabho — O Lord; yoga-īśvara — O Lord of all mystic power; tataḥ — then; me — unto me; tvam — You; darśaya — show; ātmānam — Your Self; avyayam — eternal.

манйасе—Ти думаєш; йаді—якщо; тат—те; ш́акйам—здатний; майа̄—мною; драшт̣ум—бачити; іті—таким чином; прабго—о Господи; йоґа-ı̄ш́вара—Володар усієї містичної сили; татах̣—тоді; ме—мені; твам—Ти; дарш́айа—покажи; а̄тма̄нам—Себе; авйайам—вічний.

Translation

Переклад

If You think that I am able to behold Your cosmic form, O my Lord, O master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal Self.

Якщо Ти вважаєш, що я здатний побачити Твою космічну форму, о мій Господи, Володарю всіх містичних сил, будь ласка, яви Свою безмежну всесвітню Сутність.

Purport

Коментар

It is said that one can neither see, hear, understand nor perceive the Supreme Lord, Kṛṣṇa, by the material senses. But if one is engaged in loving transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark; therefore it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. Arjuna, as a devotee, does not depend on his speculative strength; rather, he admits his limitations as a living entity and acknowledges Kṛṣṇa’s inestimable position. Arjuna could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals Himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. The word yogeśvara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If He likes, He can reveal Himself by His grace, although He is unlimited. Therefore Arjuna pleads for the inconceivable grace of Kṛṣṇa. He does not give Kṛṣṇa orders. Kṛṣṇa is not obliged to reveal Himself unless one surrenders fully in Kṛṣṇa consciousness and engages in devotional service. Thus it is not possible for persons who depend on the strength of their mental speculations to see Kṛṣṇa.

Сказано, що за допомогою матеріальних чуттів неможливо ані побачити, ані почути, зрозуміти або ж відчути Верховного Господа, Кр̣шн̣у. Але Господь може явити Себе тій людині, яка цілеспрямовано присвячує себе любовному трансцендентному служінню Господеві. Кожна жива істота — лише духовна іскра, і вона не може побачити чи зрозуміти Верховного Господа. Як відданий Господа, Арджуна не покладається на силу своїх розумових здібностей. Навпаки, він визнає власну обмеженість, що властива кожній живій істоті, і незбагненність становища Кр̣шн̣и. Арджуна розуміє, що жива істота не може усвідомити нічим не обмежену нескінченність. Збагнути природу безконечного можна лише тоді, коли Сам цей безконечний, зі Своєї ласки, розкриє Себе. Тут дуже важливим є слово йоґеш́вара, бо Господь наділений незбагненною могутністю. Якщо Він захоче, Він може, зі Своєї ласки, явити Себе, незважаючи на безмежність Своєї природи. Тому Арджуна просить про цю незрівнянну милість Кр̣шн̣и. Він нічого не вимагає. Кр̣шн̣а не зобов’язаний відкриватися нікому, крім тих, хто цілком заглиблюється в свідомість Кр̣шн̣и у відданому служінні Господеві. Отже, люди, які покладаються лише на силу своїх розумових здібностей, не можуть побачити Кр̣шн̣у.