Skip to main content

TEXT 26

26. VERS

Devanagari

Devanagari

अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद: ।
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥ २६ ॥

Text

Szöveg

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synonyms

Szó szerinti jelentés

aśvatthaḥ — the banyan tree; sarva-vṛkṣāṇām — of all trees; deva-ṛṣīṇām — of all the sages amongst the demigods; ca — and; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — of the citizens of the Gandharva planet; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — of all those who are perfected; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

aśvatthaḥ – a banyanfa; sarva-vṛkṣāṇām – minden fa közül; deva-ṛṣīṇām – a félistenek minden bölcse közül; ca – és; nāradaḥ – Nārada; gandharvāṇām – a Gandharva-bolygó lakói közül; citrarathaḥ – Citraratha; siddhānām – a tökéletességet elértek közül; kapilaḥ muniḥ – Kapila Muni.

Translation

Fordítás

Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Nārada. Of the Gandharvas I am Citraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila.

Valamennyi fa közül a banyan, a félistenek bölcsei közül Nārada, a gandharvák közül Citraratha, a tökéletes lények közül pedig a bölcs Kapila vagyok.

Purport

Magyarázat

The banyan tree (aśvattha) is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods they also worship Nārada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus he is the representation of Kṛṣṇa as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them the best singer is Citraratha. Amongst the perfect living entities, Kapila, the son of Devahūti, is a representative of Kṛṣṇa. He is considered an incarnation of Kṛṣṇa, and His philosophy is mentioned in the Śrīmad-Bhāgavatam. Later on another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. Thus there is a gulf of difference between them.

A banyanfa (aśvattha) egyike a legmagasabb és legszebb fáknak. Indiában az emberek gyakran imádják ezt a fát reggeli szertartásaik során. A félistenek között Nāradát is imádják, akit az univerzum legkiválóbb bhaktájának tekintenek, s így a bhakták közül ő képviseli Kṛṣṇát. A Gandharva-bolygón olyan élőlények laknak, akik gyönyörűen énekelnek, s közülük Citraratha a legjobb énekes. A tökéletes lények közül Kapila, Devahūti fia képviseli Kṛṣṇát. Őt Kṛṣṇa inkarnációjának tekintik, és filozófiájáról a Śrīmad-Bhāgavatam ír. Később egy másik Kapila is híressé vált, de az ő filozófiája ateista filozófia volt, így kettőjük között nagy különbség van.