Skip to main content

TEXT 25

VERŠ 25

Devanagari

Dévanágarí

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ २५ ॥

Text

Verš

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

Synonyms

Synonyma

mahā-ṛṣīṇām — among the great sages; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — I am; girām — of vibrations; asmi — I am; ekam akṣarampraṇava; yajñānām — of sacrifices; japa-yajñaḥ — chanting; asmi — I am; sthāvarāṇām — of immovable things; himālayaḥ — the Himālayan mountains.

mahā-ṛṣīṇām — medzi veľkými mudrcmi; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — som; girām — medzi vibráciami; asmi — som; ekam akṣaram — praṇava; yajñānām — z obetí; japa-yajñaḥ — opakovanie svätých mien; asmi — som; sthāvarāṇām — z nehybných vecí; himālayaḥ — Himālaye.

Translation

Překlad

Of the great sages I am Bhṛgu; of vibrations I am the transcendental oṁ. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himālayas.

Medzi veľkými mudrcami som Bhṛgu, medzi vibráciami som transcendentálne oṁ. Z obetí som spievanie svätých mien (japa) a z nehybných vecí som Himālaye.

Purport

Význam

Brahmā, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. Among these sons, Bhṛgu is the most powerful sage. Of all the transcendental vibrations, oṁ (oṁ-kāra) represents Kṛṣṇa. Of all sacrifices, the chanting of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare is the purest representation of Kṛṣṇa. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the worlds is a representation of Kṛṣṇa. Therefore the Himālayas, the greatest mountains in the world, also represent Him. The mountain named Meru was mentioned in a previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himālayas are never movable. Thus the Himālayas are greater than Meru.

Brahmā, prvá živá bytosť vo vesmíre, splodil mnoho synov, aby pomohli zvýšiť počet živočíšnych druhov. Najznámejší z nich je Bhṛgu. Zo všetkých transcendentálnych vibrácií reprezentuje oṁ (oṁkāra) Kṛṣṇu. Zo všetkých obetí je spievanie Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa/ Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare najčistejším zastúpením Kṛṣṇu. Niekedy sa odporúčajú zvieracie obete, ale pri tejto obeti, spievaní Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, nedochádza k nijakému násiliu. Je to najjednoduchšia a najčistejšia obeť. Všetko vznešené a veľkolepé predstavuje Kṛṣṇu. Preto Ho predstavujú i Himālaye, najväčšie a najvyššie hory na svete. V predchádzajúcom verši sa hovorilo o hore Meru, ktorá sa niekedy môže pohybovať, no Himālaye sú nehybné a sú teda mohutnejšie než hora Meru.