Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Devanagari

Devanagari

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ २५ ॥

Text

Tekstas

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

Synonyms

Synonyms

mahā-ṛṣīṇām — among the great sages; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — I am; girām — of vibrations; asmi — I am; ekam akṣarampraṇava; yajñānām — of sacrifices; japa-yajñaḥ — chanting; asmi — I am; sthāvarāṇām — of immovable things; himālayaḥ — the Himālayan mountains.

mahā-ṛṣīṇām — iš didžių išminčių; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — Aš esu; girām — iš garso virpesių; asmi — Aš esu; ekam akṣaram — praṇava; yajñānām — iš aukų atnašavimų; japa-yajñaḥ — kartojimas; asmi — Aš esu; sthāvarāṇām — iš nejudamų kūnų; himālayaḥ — Himālayų kalnai.

Translation

Translation

Of the great sages I am Bhṛgu; of vibrations I am the transcendental oṁ. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himālayas.

Iš didžių išminčių Aš – Bhṛgu, iš garso virpesių – transcendentinis oṁ. Iš aukų atnašavimų Aš – šventųjų vardų kartojimas [japa], o iš nejudamų kūnų – Himālayai.

Purport

Purport

Brahmā, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. Among these sons, Bhṛgu is the most powerful sage. Of all the transcendental vibrations, oṁ (oṁ-kāra) represents Kṛṣṇa. Of all sacrifices, the chanting of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare is the purest representation of Kṛṣṇa. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the worlds is a representation of Kṛṣṇa. Therefore the Himālayas, the greatest mountains in the world, also represent Him. The mountain named Meru was mentioned in a previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himālayas are never movable. Thus the Himālayas are greater than Meru.

KOMENTARAS: Pirma gyvoji visatos būtybė Brahmā sukūrė kelis sūnus įvairioms gyvybės rūšims gausinti. Bhṛgu tarp šių sūnų – didžiausias išminčius. Iš visų transcendentinių garso virpesių Kṛṣṇai atstovauja oṁ (oṁkāra). Iš visų aukų atnašavimų kartojimas: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – tyriausia Kṛṣṇos reprezentacija. Kartais patariama aukoti gyvulius, o štai „Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa“ aukoje smurto nėra. Šis metodas pats paprasčiausias ir tyriausias. Visa, ką pasauliai turi iškilnaus, yra Kṛṣṇos reprezentacija. Todėl ir didžiausi pasaulio kalnai Himālayai atstovauja Kṛṣṇai. Ankstesnis posmas minėjo kalną Meru, tačiau Meru kartais juda, o Himālayai – niekada. Taigi Himālayai pranoksta Meru.