Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Devanagari

Devanagari

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ २५ ॥

Text

Tekst

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

Synonyms

Synonyms

mahā-ṛṣīṇām — among the great sages; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — I am; girām — of vibrations; asmi — I am; ekam akṣarampraṇava; yajñānām — of sacrifices; japa-yajñaḥ — chanting; asmi — I am; sthāvarāṇām — of immovable things; himālayaḥ — the Himālayan mountains.

mahā-ṛṣīṇām — blandt de store vismænd; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — Jeg er; girām — af lydvibrationer; asmi — Jeg er; ekam akṣaram — praṇava (oṁ); yajñānām — af offerhandlinger; japa-yajñaḥ — recitation; asmi — Jeg er; sthāvarāṇām — af ubevægelige ting; himālayaḥ — Himālaya-bjergene.

Translation

Translation

Of the great sages I am Bhṛgu; of vibrations I am the transcendental oṁ. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himālayas.

Blandt de store vismænd er Jeg Bhṛgu, og af lydvibrationer er Jeg det transcendentale oṁ. Af offerhandlinger er Jeg recitationen af de hellige navne [japa], og af ubevægelige ting er Jeg Himālaya.

Purport

Purport

Brahmā, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. Among these sons, Bhṛgu is the most powerful sage. Of all the transcendental vibrations, oṁ (oṁ-kāra) represents Kṛṣṇa. Of all sacrifices, the chanting of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare is the purest representation of Kṛṣṇa. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the worlds is a representation of Kṛṣṇa. Therefore the Himālayas, the greatest mountains in the world, also represent Him. The mountain named Meru was mentioned in a previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himālayas are never movable. Thus the Himālayas are greater than Meru.

FORKLARING: Brahmā, der er det første levende væsen i universet, skabte flere sønner, der skulle udbrede forskellige livsarter. Blandt alle disse sønner er Bhṛgu den mest kraftfulde vismand. Blandt alle transcendentale lyde repræsenterer oṁ eller oṁkāra Kṛṣṇa. Af alle offerhandlinger er recitationen af Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare den reneste repræsentation af Kṛṣṇa. Nogle gange bliver dyreofre anbefalet, men i ofringen af Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa kommer vold aldrig på tale. Det er den enkleste og reneste offerhandling. Alt, der findes af ædle og ophøjede ting i verden, er en repræsentation af Kṛṣṇa. Derfor repræsenterer Himālaya, verdens største bjerge, Ham også. Bjerget Meru blev nævnt i et af de tidligere vers, men Meru er sommetider bevægeligt, hvorimod Himālaya-bjergene aldrig bevæger sig. Derfor er Himālaya større end Meru.