Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Devanagari

Dévanágarí

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ २५ ॥

Text

Verš

maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ
girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño ’smi
sthāvarāṇāṁ himālayaḥ

Synonyms

Synonyma

mahā-ṛṣīṇām — among the great sages; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — I am; girām — of vibrations; asmi — I am; ekam akṣarampraṇava; yajñānām — of sacrifices; japa-yajñaḥ — chanting; asmi — I am; sthāvarāṇām — of immovable things; himālayaḥ — the Himālayan mountains.

mahā-ṛṣīṇām — mezi velkými mudrci; bhṛguḥ — Bhṛgu; aham — Já; girām — ze zvukových vibrací; asmi — jsem; ekam akṣaram — praṇava; yajñānām — z obětí; japa-yajñaḥ — zpívání; asmi — jsem; sthāvarāṇām — ze všeho nehybného; himālayaḥ — Himaláje.

Translation

Překlad

Of the great sages I am Bhṛgu; of vibrations I am the transcendental oṁ. Of sacrifices I am the chanting of the holy names [japa], and of immovable things I am the Himālayas.

Z velkých mudrců jsem Bhṛgu a ze zvukových vibrací transcendentální oṁ. Z obětí jsem zpívání svatých jmen (japa) a z nehybných objektů Himaláje.

Purport

Význam

Brahmā, the first living creature within the universe, created several sons for the propagation of various kinds of species. Among these sons, Bhṛgu is the most powerful sage. Of all the transcendental vibrations, oṁ (oṁ-kāra) represents Kṛṣṇa. Of all sacrifices, the chanting of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare is the purest representation of Kṛṣṇa. Sometimes animal sacrifices are recommended, but in the sacrifice of Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, there is no question of violence. It is the simplest and the purest. Whatever is sublime in the worlds is a representation of Kṛṣṇa. Therefore the Himālayas, the greatest mountains in the world, also represent Him. The mountain named Meru was mentioned in a previous verse, but Meru is sometimes movable, whereas the Himālayas are never movable. Thus the Himālayas are greater than Meru.

Brahmā, první živá bytost ve vesmíru, přivedl na svět několik synů, kteří měli za úkol plodit různé životní druhy. Nejmocnějším mudrcem z těchto synů je Bhṛgu. Ze všech transcendentálních zvukových vibrací zastupuje Kṛṣṇu oṁkāra (oṁ) a ze všech obětí je zastoupením Kṛṣṇy zpívání mahā-mantry Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Na některých místech písem se doporučuje obětování zvířat, ale pokud jde o zpívání Hare Kṛṣṇa, zde násilí nepřipadá v úvahu. Je to jednoduchá a nejčistší oběť. Vše, co je velkolepé a vznešené, představuje Kṛṣṇu. Proto Ho představují i Himaláje, největší hory na světě. V jednom z předchozích veršů byla jmenována zlatá hora Meru, ale ta se někdy hýbe, zatímco Himaláje zůstávají trvale nehybné. Z toho důvodu předčí i horu Meru.