Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Devanagari

Devanagari

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसूनां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

Text

Tekstas

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham

Synonyms

Synonyms

rudrāṇām — of all the Rudras; śaṅkaraḥ — Lord Śiva; ca — also; asmi — I am; vitta-īśaḥ — the lord of the treasury of the demigods; yakṣa-rakṣasām — of the Yakṣas and Rākṣasas; vasūnām — of the Vasus; pāvakaḥ — fire; ca — also; asmi — I am; meruḥ — Meru; śikhariṇām — of all mountains; aham — I am.

rudrāṇām — iš visų Rudrų; śaṅkaraḥ — Viešpats Śiva; ca — taip pat; asmi — Aš esu; vitta-īśāḥ — pusdievių lobių saugotojas; yakṣa-rakṣasām — Yakṣų ir Rākṣasų; vasūnām — iš Vasu; pāvakaḥ — ugnis; ca — taip pat; asmi — Aš esu; meruḥ — Meru; śikhariṇām — iš visų kalnų; aham — Aš esu.

Translation

Translation

Of all the Rudras I am Lord Śiva, of the Yakṣas and Rākṣasas I am the Lord of wealth [Kuvera], of the Vasus I am fire [Agni], and of mountains I am Meru.

Iš Rudrų Aš – Viešpats Śiva, iš Yakṣų ir Rākṣasų – lobių valdovas [Kuvera], iš Vasų Aš – ugnis [Agnis], iš kalnų – Meru.

Purport

Purport

There are eleven Rudras, of whom Śaṅkara, Lord Śiva, is predominant. He is the incarnation of the Supreme Lord in charge of the mode of ignorance in the universe. The leader of the Yakṣas and Rākṣasas is Kuvera, the master treasurer of the demigods, and he is a representation of the Supreme Lord. Meru is a mountain famed for its rich natural resources.

KOMENTARAS: Iš vienuolikos Rudrų, vyriausias – Śaṇkara, Viešpats Śiva. Viešpats Śiva – Aukščiausiojo Viešpaties inkarnacija, valdanti visatoje neišmanymo guṇą. Yakṣoms ir Rākṣasoms vadovauja Kuvera, vyriausias pusdievių lobių saugotojas – jis atstovauja Aukščiausiajam Viešpačiui. O kalnas Meru garsėja gausiais gamtos ištekliais.