Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Devanagari

Dévanágarí

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वसूनां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

Text

Verš

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham

Synonyms

Synonyma

rudrāṇām — of all the Rudras; śaṅkaraḥ — Lord Śiva; ca — also; asmi — I am; vitta-īśaḥ — the lord of the treasury of the demigods; yakṣa-rakṣasām — of the Yakṣas and Rākṣasas; vasūnām — of the Vasus; pāvakaḥ — fire; ca — also; asmi — I am; meruḥ — Meru; śikhariṇām — of all mountains; aham — I am.

rudrāṇām — ze všech Rudrů; śaṅkaraḥ — Pán Śiva; ca — také; asmi — jsem; vitta-īśaḥ — pán pokladnice polobohů; yakṣa-rakṣasām — z Yakṣů a Rākṣasů; vasūnām — z Vasuů; pāvakaḥ — oheň; ca — také; asmi — jsem; meruḥ — Meru; śikhariṇām — ze všech hor; aham — Já jsem.

Translation

Překlad

Of all the Rudras I am Lord Śiva, of the Yakṣas and Rākṣasas I am the Lord of wealth [Kuvera], of the Vasus I am fire [Agni], and of mountains I am Meru.

Ze všech Rudrů jsem Pán Śiva, z Yakṣů a Rākṣasů jsem pán bohatství (Kuvera), z Vasuů jsem oheň (Agni) a mezi horami jsem Meru.

Purport

Význam

There are eleven Rudras, of whom Śaṅkara, Lord Śiva, is predominant. He is the incarnation of the Supreme Lord in charge of the mode of ignorance in the universe. The leader of the Yakṣas and Rākṣasas is Kuvera, the master treasurer of the demigods, and he is a representation of the Supreme Lord. Meru is a mountain famed for its rich natural resources.

Z jedenácti Rudrů je nejpřednějším Śaṅkara, Pán Śiva. Je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství a má v tomto vesmíru na starosti kvalitu nevědomosti. Vůdcem Yakṣů a Rākṣasů je Kuvera, vrchní pokladník polobohů, který zastupuje Nejvyššího Pána.