Skip to main content

TEXT 9

TEXT 9

Devanagari

Devanagari

अन्ये च बहवः श‍ूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

Text

Tekst

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ
anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

Synonyms

anye — others; ca — also; bahavaḥ — in great numbers; śūrāḥ — heroes; mat-arthe — for my sake; tyakta-jīvitāḥ — prepared to risk life; nānā — many; śastra — weapons; praharaṇāḥ — equipped with; sarve — all of them; yuddha-viśāradāḥ — experienced in military science.

anye — andre; ca — også; bahavaḥ — i stort tal; śūrāḥ — helte; mat-arthe — for min skyld; tyakta-jīvitāḥ — parate til at sætte livet på spil; nānā — mange; śastra — våben; praharaṇāḥ — udstyret med; sarve — dem alle; yuddha-viśāradāḥ — erfarne i den militære videnskab.

Translation

Translation

There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science.

Der er mange andre helte, der er rede til at ofre livet for min skyld. De er alle veludrustede med forskellige slags våben, og alle er de kyndige i den militære videnskab.

Purport

Purport

As far as the others are concerned – like Jayadratha, Kṛtavarmā and Śalya – all are determined to lay down their lives for Duryodhana’s sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the Battle of Kurukṣetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends.

FORKLARING: Hvad angår de andre såsom Jayadratha, Kṛtavarmā og Śalya er de alle fast besluttet på at ofre deres liv for Duryodhanas skyld. Allerede her slås det med andre ord fast, at fordi de havde sluttet sig til den syndige Duryodhana, ville de alle falde i slaget på Kurukṣetra. Duryodhana følte sig ikke desto mindre sikker på sejr på grund af sine ovennævnte venners samlede styrke.