Skip to main content

TEXT 10

VERŠ 10

Devanagari

Dévanágarí

अपर्याप्त‍ं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्त‍ं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

Text

Verš

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam
aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

Synonyma

aparyāptam — immeasurable; tat — that; asmākam — of ours; balam — strength; bhīṣma — by Grandfather Bhīṣma; abhirakṣitam — perfectly protected; paryāptam — limited; tu — but; idam — all this; eteṣām — of the Pāṇḍavas; balam — strength; bhīma — by Bhīma; abhirakṣitam — carefully protected.

aparyāptam — nezmerateľná; tat — tá; asmākam — naša; balam — sila; bhīṣma — praotec Bhīṣma; abhirakṣitam — dokonale ochraňovaní; paryāptaṁ — obmedzená; tu — ale; idam — tých; eteṣām — Pāṇḍuovcov; balam — sila; bhīma — Bhīmom; abhirakṣitam — svedomito chránená.

Translation

Překlad

Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by Grandfather Bhīṣma, whereas the strength of the Pāṇḍavas, carefully protected by Bhīma, is limited.

Naša vojenská sila je neobmedzená a dokonale chránená praotcom Bhīṣmom, zatiaľ čo sila bratov Pāṇḍuovcov, svedomito chránená Bhīmom, je obmedzená.

Purport

Význam

Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, Grandfather Bhīṣma. On the other hand, the forces of the Pāṇḍavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhīma, who is like a fig in the presence of Bhīṣma. Duryodhana was always envious of Bhīma because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhīma. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhīṣma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained.

Duryodhana tu porovnáva obidve armády. Veril, že sila jeho vojska je neobmedzená, zvlášť preto, že bola pod ochranou najskúsenejšieho generála, praotca Bhīṣmu. Na druhej strane bola vojenská sila bratov Pāṇḍuovcov obmedzená, pretože ju ochraňoval menej skúsený generál Bhīma, ktorý bol v porovnaní s Bhīṣmom ako zrnko piesku. Duryodhana vždy cítil k Bhīmovi nenávisť, pretože dobre vedel, že ak v boji padne, zahynie jedine rukou Bhīmovou. Zároveň si však bol vďaka Bhīṣmovej prítomnosti istý víťazstvom, lebo Bhīṣma bol oveľa skúsenejším generálom.